Duo-raadslid Laura van Dijk wisselt naar portefeuille Zorg & Welzijn

Vanaf maart versterkt duo-raadslid Laura van Dijk de D66-fractie op de portefeuille Zorg & Welzijn. Vanaf april 2019 was zij al duo-raadslid op Duurzame Verstedelijking in de commissie Stedelijke Ontwikkeling, maar de uitdagingen op het sociaal domein vragen nu om extra aandacht van D66.

Van Dijk is enthousiast over de switch: ‘Ik kan niet wachten om mijn kennis over stedelijke ontwikkeling te combineren met sociale vraagstukken. Zo is dakloosheid onder jongeren een steeds groter wordend probleem, ook in Leiden. Daar moeten we iets mee.’ Zij zal zich vanaf 9 april vol energie op deze nieuwe portefeuille te storten.

Dankzij de wissel is D66 met drie personen sterk aanwezig in commissie Onderwijs & Samenleving. De raadsleden Susannah Herman en Amela Halilović zetten zich al eerder in deze commissie in voor een stad voor iedereen.