D66 wil ruimte voor terrasjes bij bruggen Jan van Houtkade


Met de tijdelijke terrassen afgelopen jaren kon de bewoner en bezoeker op meer plekken genieten van de stad. D66 ziet deze terrassen graag terugkeren in de plannen rondom de Jan van Houtkade. Daarvoor pleit raadslid Bert Jansen bij de bespreking over dit sluitstuk van het Singelpark. 

Jansen: “Meer terrasjes zorgen voor een gastvrije stad. In mijn tijd als horecaondernemer heb ik mij daar al hard voor gemaakt. In de plannen voor de Jan van Houtkade zie ik hier de ruimte voor”. 

Momenteel zit er in de plannen voor de Jan van Houtkade geen ruimte voor terrasjes bij de twee bruggen. D66 vindt er veel voor te zeggen om dit wel toe te staan. Er is veel ruimte beschikbaar op en rond de bruggen en de ondernemers willen het dolgraag. Bovendien zorgt een terras op de Koepoortsbrug voor meer verbinding tussen de winkelstraten Herenstraat en Doezastraat. En bij de Jan van Houtbrug zorgt het voor verbinding in dat Singelparkdeel. Een mooie en aantrekkelijke kans om te pakken bij dit sluitstuk van het Singelpark. 

Bomen

De gepresenteerde plannen voor de Jan van Houtkade zien er verder goed uit. Belangrijk is dat ook een deel van de bomen langs de kade blijven staan. Dit is mede te danken aan de jarenlange inzet van D66-raadslid Antje Jordan.