D66 Leiden gaat door met openbare fractievergaderingen in de stad

Sinds begin van dit jaar gaat de fractie van D66 Leiden het stadhuis uit en de stad in. Iedere maand vergadert de fractie op een andere openbare plek in de stad, zo ook komend najaar.
Op maandag 25 september vergadert de D66-fractie in Buurthuis Matilo. Hiervoor zijn de inwoners van de wijken Meerburg, Roomburg en Waardeiland inmiddels uitgenodigd via een flyer in de brievenbus. Op maandag 9 oktober bezoekt D66 de Leidse Voedselbank en op dinsdag 14 november staat een een openbare vergadering in de Professoren- & Burgemeesterswijk op het programma.  

D66 experimenteert hiermee met een nieuwe vorm van democratische vernieuwing. Raadslid IJsbrand Olthof: “Na de positieve ervaringen van het afgelopen half jaar, gaan wij door met onze openbare fractievergaderingen. Wij hebben hiermee al veel waardevolle input opgehaald en goede ideeën omgezet in concrete voorstellen in de Raad. Het blijkt maar weer dat er over tal van onderwerpen ontzettend veel expertise is onder Leidenaren. Het is ons doel om de politiek dichterbij de inwoners te brengen en nu dat lukt via onze openbare fractievergaderingen geeft dat een ontzettend goed gevoel.”

De D66 vergadertour is iedere maand op een andere locatie in Leiden. Iedere wijkvereniging, sportclub of maatschappelijke organisatie wordt daarom van harte uitgenodigd zich aan te melden als vergaderlocatie. Dat kan eenvoudig via het e-mailadres [email protected].

De politieke partij trapte de vergadertour in januari af bij Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’ in het Zeeheldenkwartier en is sindsdien op diverse plekken in de stad langs geweest, zoals de Stevenshof, Merenwijk en de Turkse Moskee in De Kooi. 
Buurtbewoners en belangstellenden krijgen tijdens de openbare fractievergadering alle gelegenheid om wensen, bedenkingen of vragen over de buurt te stellen aan de raadsleden van D66. Daarna start de openbare fractievergadering en na afloop is er ruimte om met bezoekers en raadsleden na te praten. 

Voor de komende maanden zijn de volgende openbare fractievergaderingen ingepland:

  • Maandag 25 september 19.30: Buurthuis Matilo aan de Zaanstraat 126
  • Maandag 9 oktober 19 uur: Voedselbank aan de Willem Barentszstraat 37
  • Dinsdag 14 november 19 uur: Prof.- & Burgemeesterswijk aan Professorenpad 1