Referendumverzoek Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark

D66 Leiden is voorstander van een kwalitatief goede inrichting van het Wijksportpark Roomburgerpark, en steunt daarom het inrichtingsvoorstel inclusief de aanleg van het vierde hockeyveld. Tegenstanders van dit voorstel hebben een referendum aangevraagd. Ook al hebben wij een ander standpunt dan de initiatiefnemers, vinden wij dat iedereen gehoord moet kunnen worden.

Het Roomburgerpark is inmiddels een veel besproken dossier, in de politiek, in de stad en in de wijk. Het kent veel spelers en belangen. Wat D66 betreft moet de politiek haar verantwoordelijkheid nemen en zich durven uitspreken. D66 durft te kiezen en kiest voor sport én groen. We bieden de hockeysport de kans om te groeien in een mooi, groen en open wijksportpark. De plannen van nu hebben laten zien dat een balans tussen sport en groen zeker mogelijk is. Ons uitgangspunt is een park realiseren dat open is en verschillende maatschappelijke functies behelst. Een park waar je kunt sporten, maar ook kunt recreëren. Een park dat voor iedereen toegankelijk is. Meer over ons standpunt over het inrichtingsvoorstel Wijsportpark Roomburgerpark lees je hier.

Een referendum

Tot nu toe is er nog niet over de voorstellen gestemd door de gemeenteraad, omdat er een referendum is aangevraagd. Dit referendum is aangevraagd omdat er zorgen zijn over de hoeveelheid groen in het gebied. Wat ons betreft is een referendum een noodrem in het democratische proces waarbij aan strenge voorwaarden moet worden voldaan om het belang voor de hele stad te laten zien. D66 vindt het belangrijk dat Leidenaren kunnen meedenken, meepraten en meedoen. Dat Leidenaren betrokken zijn bij de stad en zich kunnen uitspreken.

De volgende stap

Meer informatie over het proces dat de komende tijd gevolgd zal worden en de regels rondom een referendum staan op deze pagina van de gemeente.
De volgende stap in het proces is het ophalen van 5000 handtekeningen. We wensen de initiatiefnemers veel succes!