Democratie en bestuur

Unaniem dient de Leidse gemeenteraad donderdag een verzamelvoorstel in op de begroting voor 2023. De tien fracties zijn samen tot twintig voorstellen gekomen.

Over twee maanden mag Leiden naar de stembus. Óók expats in de stad kunnen dan hun stem uitbrengen voor het Leidse stadsbestuur. Daarvoor is het wel nodig dat ze zich voor 31 januari registreren. Om deze kiezers daarop te wijzen zijn kandidaten van D66 Leiden begonnen met een campagne in het Italiaans, Duits en Engels

Unaniem dient de Leidse gemeenteraad donderdag een verzamelvoorstel in op de begroting voor 2023. De tien fracties zijn samen tot twintig voorstellen gekomen.

Over twee maanden mag Leiden naar de stembus. Óók expats in de stad kunnen dan hun stem uitbrengen voor het Leidse stadsbestuur. Daarvoor is het wel nodig dat ze zich voor 31 januari registreren. Om deze kiezers daarop te wijzen zijn kandidaten van D66 Leiden begonnen met een campagne in het Italiaans, Duits en Engels

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Op 15 oktober publiceerde het NRC een artikel met het bericht dat een aantal gemeenten in Nederland in het geheim onderzoek lieten doen in moskeeën. Onderzoekers van het bedrijf NTA gingen in het geheim langs bij islamitische organisaties. D66 Leiden vindt dit onacceptabel en stelde daarom samen met GroenLinks Leiden en PvdA Leiden schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders hierover om te achterhalen of deze onderzoeken ook in Leiden hebben plaatsgevonden.

Op donderdag 26 augustus jl. vond op het Leidse Waardeiland een wijkschouw en rondleiding plaats onder leiding van de gemeentelijk projectleider. De wijkschouw had als onderwerp het openstellen van de Domela Nieuwenhuislaan voor autoverkeer via de fiets- en loopbrug naar de Hoge Rijndijk. Vanuit de Leidse Gemeenteraad was D66 raadslid Bereikbaarheid, Veiligheid en Regio Francien Zeggelt aanwezig. Raadslid Francien Zeggelt: ‘’Ontzettend fijn om na 1,5 jaar weer met buurtbewoners op locatie en in

Op dinsdagavond 13 juli voerde de Leidse gemeenteraad het einddebat over de Kaderbrief 2021-2025. Lees hier de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

Leiden wil de samenwerking met de regio verder versterken op inhoud, ambtelijke organisatie en bestuurlijke eenheid. De Leidse gemeenteraad stemde in met het initiatief van D66 dat daartoe opriep. Raadslid Sander van Diepen: “Voor de toekomst van onze regio kunnen we niet anders dan gezamenlijk optrekken. De opgaven waarvoor we staan vragen om nauwere samenwerking.” Over de exacte vorm en voorwaarden waaronder kan het debat later in detail gevoerd worden.

De voorlopige uitslag van het referendum over het Roomburgerpark is duidelijk: bijna 70% van de stemmen is tegen het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. De benodigde 30% opkomst is volgens burgemeester Lenferink ruim gehaald. Fractievoorzitter Vahit Köroğlu: “Hoewel D66 Leiden op een andere uitslag had gehoopt bij dit referendum, respecteren wij de uitslag en zullen daarom ook tegen stemmen bij de stemming over het raadsvoorstel in de gemeenteraad.”

De rechtsstaat is van ongekend belang voor een goed werkende democratie. Een goed functionerende rechtsstaat zorgt voor gelijkheid en echte vrijheid.

Op 15 oktober publiceerde het NRC een artikel met het bericht dat een aantal gemeenten in Nederland in het geheim onderzoek lieten doen in moskeeën. Onderzoekers van het bedrijf NTA gingen in het geheim langs bij islamitische organisaties. D66 Leiden vindt dit onacceptabel en stelde daarom samen met GroenLinks Leiden en PvdA Leiden schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders hierover om te achterhalen of deze onderzoeken ook in Leiden hebben plaatsgevonden.

Op donderdag 26 augustus jl. vond op het Leidse Waardeiland een wijkschouw en rondleiding plaats onder leiding van de gemeentelijk projectleider. De wijkschouw had als onderwerp het openstellen van de Domela Nieuwenhuislaan voor autoverkeer via de fiets- en loopbrug naar de Hoge Rijndijk. Vanuit de Leidse Gemeenteraad was D66 raadslid Bereikbaarheid, Veiligheid en Regio Francien Zeggelt aanwezig. Raadslid Francien Zeggelt: ‘’Ontzettend fijn om na 1,5 jaar weer met buurtbewoners op locatie en in

Op dinsdagavond 13 juli voerde de Leidse gemeenteraad het einddebat over de Kaderbrief 2021-2025. Lees hier de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

Leiden wil de samenwerking met de regio verder versterken op inhoud, ambtelijke organisatie en bestuurlijke eenheid. De Leidse gemeenteraad stemde in met het initiatief van D66 dat daartoe opriep. Raadslid Sander van Diepen: “Voor de toekomst van onze regio kunnen we niet anders dan gezamenlijk optrekken. De opgaven waarvoor we staan vragen om nauwere samenwerking.” Over de exacte vorm en voorwaarden waaronder kan het debat later in detail gevoerd worden.

De voorlopige uitslag van het referendum over het Roomburgerpark is duidelijk: bijna 70% van de stemmen is tegen het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark. De benodigde 30% opkomst is volgens burgemeester Lenferink ruim gehaald. Fractievoorzitter Vahit Köroğlu: “Hoewel D66 Leiden op een andere uitslag had gehoopt bij dit referendum, respecteren wij de uitslag en zullen daarom ook tegen stemmen bij de stemming over het raadsvoorstel in de gemeenteraad.”

D66 Leiden is voorstander van een kwalitatief goede inrichting van het Wijksportpark Roomburgerpark, en steunt daarom het inrichtingsvoorstel inclusief de aanleg van het vierde hockeyveld. Tegenstanders van dit voorstel hebben een referendum aangevraagd. Ook al hebben wij een ander standpunt dan de initiatiefnemers, vinden wij dat iedereen gehoord moet kunnen worden.

D66 is het niet eens met het statement dat de gemeente minimale moeite steekt in de organisatie van het referendum over bouwproject LEAD.

D66 Leiden maakt zich al jaren sterk voor een stad voor iedereen. Dat geldt ook voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het ophalen van belasting.

De raadsleden spraken tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 27 september over een nieuwe participatieverordening. Raadslid Antje Jordan betoogt dat de gemeente inwoners op een positieve manier moet uitnodigen om bij te dragen aan hun leefomgeving.

D66 Leiden is voorstander van een kwalitatief goede inrichting van het Wijksportpark Roomburgerpark, en steunt daarom het inrichtingsvoorstel inclusief de aanleg van het vierde hockeyveld. Tegenstanders van dit voorstel hebben een referendum aangevraagd. Ook al hebben wij een ander standpunt dan de initiatiefnemers, vinden wij dat iedereen gehoord moet kunnen worden.

D66 is het niet eens met het statement dat de gemeente minimale moeite steekt in de organisatie van het referendum over bouwproject LEAD.

D66 Leiden maakt zich al jaren sterk voor een stad voor iedereen. Dat geldt ook voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het ophalen van belasting.

De raadsleden spraken tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 27 september over een nieuwe participatieverordening. Raadslid Antje Jordan betoogt dat de gemeente inwoners op een positieve manier moet uitnodigen om bij te dragen aan hun leefomgeving.

De Leidse Raad stemde donderdag 25 januari in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waarin wordt geregeld dat de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie krijgt over de stapeling van gemeentegaranties. Op die manier kunnen raadsleden de financiële risico’s voor de gemeente betere inschatten, voordat ze een besluit nemen. Dat versterkt de controlerende taak van de Gemeenteraad.

De afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en instellingen het verkiezingsprogramma ‘Optimistisch Leiden’ ontvangen. Daarin kiest D66 Leiden voor een groene en aardgasvrije stad waar ook starters en mensen met middeninkomens in de toekomst kunnen blijven wonen. D66 zet de fiets op 1 en wil een autoluwe binnenstad. Daarnaast zet D66 zich in voor verdere versterking van Leiden als kennisstad en biedt alle kinderen toegang tot sport.

De Leidse Raad stemde donderdag 25 januari in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waarin wordt geregeld dat de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie krijgt over de stapeling van gemeentegaranties. Op die manier kunnen raadsleden de financiële risico’s voor de gemeente betere inschatten, voordat ze een besluit nemen. Dat versterkt de controlerende taak van de Gemeenteraad.

De afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en instellingen het verkiezingsprogramma ‘Optimistisch Leiden’ ontvangen. Daarin kiest D66 Leiden voor een groene en aardgasvrije stad waar ook starters en mensen met middeninkomens in de toekomst kunnen blijven wonen. D66 zet de fiets op 1 en wil een autoluwe binnenstad. Daarnaast zet D66 zich in voor verdere versterking van Leiden als kennisstad en biedt alle kinderen toegang tot sport.

Toont 22 van 22