De gezonde stad – Bijdrage D66 Leiden bij einddebat over Kaderbrief 2021-2025

Op dinsdagavond 13 juli voerde de Leidse gemeenteraad het einddebat over de Kaderbrief 2021-2025. Lees hieronder de bijdrage van D66 fractievoorzitter Vahit Köroğlu.

Dank voorzitter,
Het definitieve einde van de coronacrisis laat nog even op zich wachten. De coronabesmettingen in Leiden nemen in rap tempo toe en de overheid kondigt opnieuw maatregelen aan om deze stijging in te perken. Onze jongeren, die maar één week konden proeven van de vrijheid en het uitgaansleven van vroeger, of voor het eerst sinds hun achttiende verjaardag een feest konden bezoeken, moeten dat nu weer uit hun hoofd zetten. En dat terwijl dichtbij elkaar komen in plaats van afstand houden, de wereld ontdekken in plaats van thuisblijven, zo belangrijk is bij het volwassen worden. Uitgerekend in de fase van je leven dat je alles het liefst samen doet, voelden jongeren zich vooral alleen. En soms zelfs erger nog: in de steek gelaten. Veel jongeren hebben het afgelopen jaar de hoop verloren dat ze door de politiek worden gezien en serieus worden genomen. [1] Al eerder vroegen wij om meer aandacht voor jongeren in de coronacrisis en wij vinden het belangrijk om dit bij dit einddebat opnieuw te onderstrepen.

Tijdens dit einddebat over de Kaderbrief is het van belang om stil te staan bij hoe we als raad de periode van herstel willen inrichten. Hoe we Leiden de komende jaren voor ons zien.
D66 ziet Leiden voor zich als een gezonde stad. Een Leiden waar oog is voor de mentale en fysieke gezondheid van Leidenaren in en na de coronacrisis. Een Leiden dat financieel gezond uit de coronacrisis komt. Een Leiden waar Leidenaars genoeg buitenruimte hebben om te kunnen recreëren en waar genoeg sportfaciliteiten zijn om te kunnen sporten. De komende jaren moeten we blijven bouwen aan een gezonde, welvarende stad met gelijke kansen voor iedereen. Een gezonde stad waarin we blijven investeren in de toekomst. Waarin Leiden een stad is waar iedereen, wel of geen beperking, gebruik kan maken van een openbaar toilet bij een bezoek aan de stad of een rondje Singelpark. Waar studenten met een beperking genoeg studietoeslag krijgen om te kunnen studeren. Waarin we mensen die toch op achterstand komen, blijven helpen.

Voorzitter.
D66 is blij met de inzet van dit college en de sluitende begroting.
Het college heeft een mooie compensatie binnengehaald voor de twee verdwijnende velden aan De Vliet: een dekking voor een upgrade van de Mors inclusief een dekking waarmee een derde rugbyveld, ruimte voor voetbal en ruimte voor ongeorganiseerd sporten worden gerealiseerd en er is budget voor vier sportfaciliteiten in de buitenruimte zoals in het Huigpark en de Lammenschansdriehoek. Dit past bij een gezonde stad als Leiden.
Samen met ondernemersverenigingen en andere stadspartners is geprobeerd de negatieve effecten van de coronacrisis op de economie zo veel mogelijk te beperken en sterker uit de crisis te komen. Dit past bij een gezonde stad als Leiden.
Ook op het gebied van bereikbaarheid is veel gebeurd: De Lorentz fietsparkeergarage en de Garenmarkt autoparkeergarage zijn opgeleverd waardoor er meer ruimte is voor groen boven de grond. De Hooigracht is groener geworden, de Mobiliteitsnota is vastgesteld, en de autoluwe binnenstad wordt een feit. Dit past bij een gezonde stad als Leiden.
D66 is blij met het toegankelijke openbaar toilet op de Aalmarkt, de ruimere terrassen, de continuering van het Mediafonds en het Lucas van Leydenfonds dat zich echt begint te manifesteren in de stad.

We liggen op koers om voor 2030 onze woningbouwdoelstellingen te halen. Ook loopt het aanbod van sociale huurwoningen op tot de behoefte en worden er studenteneenheden toegevoegd. Ook op het terrein van de energietransitie is veel gebeurd. Ons einddoel is een klimaat neutrale en aardgasvrije stad en we zetten steeds meer goede stappen in die richting. Dit past bij een gezonde stad als Leiden.
Op al deze ontwikkelingen mogen we trots zijn in Leiden.

Voorzitter, ik sluit af.
Er is in 2020 veel geïnvesteerd in de stad. Veel kon toch doorgaan of is uitgevoerd. Een aantal dingen niet, die gezien de coronaperiode begrijpelijk zijn.
Dan onze voorstellen voorzitter. Een groep inwoners ervaart regelmatig overlast van hard optrekkende motoren. Wij dienen een motie in om de categorie overlast motorlawaai toe te voegen aan het klachten meldsysteem op de website van de gemeente. Hierdoor kan de Leidenaar gericht melding kan maken van dit type overlast, wordt de zwaarte van het probleem duidelijk en kan er beter een effectieve aanpak bepaald worden.
Iedereen verdient gelijke kansen in het onderwijs en gelijke kansen om te kunnen studeren. Een studietoelage kan voor sommige studenten het verschil betekenen tussen wel en niet kunnen studeren. Leiden bungelt met 100 euro per maand onderaan als het gaat om de aanvullende studietoelage voor studenten met een beperking.  Er komt een wijziging van de participatiewet aan om deze toelage landelijk gelijk te trekken in iedere gemeente naar 300 euro per maand. D66 roept het college op de verhoging van de toelage vooruitlopend op die toekomstige verplichting voor 2022 te regelen bij de begroting met een tijdelijk budget tot de wet wordt ingevoerd. Indien nodig komt D66 zelf met een voorstel bij de Begroting 2022.
Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan veel projecten en er zijn veel positieve ontwikkelingen te zien. D66 is blij met de inzet om Leiden groener, gezonder, leefbaarder en duurzamer te maken. Maar er liggen nog enorme opgaven voor ons. We blijven daarom werken aan een Leiden met een beter klimaat en genoeg betaalbare woningen, voldoende sportaccommodaties en toekomstgerichte onderwijshuisvesting. Kortom, een gezonde stad.

Dank voorzitter.

[1] Weeda, L. (2021, 26 juni). Generatie corona. Hoe nu verder? 360 Magazine. https://www.360magazine.nl/generatie-corona-hoe-nu-verder/?utm_campaign=360%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter