Schriftelijke vragen over geheime onderzoeken naar islamitische organisaties

Op 15 oktober publiceerde het NRC een artikel met het bericht dat een aantal gemeenten in Nederland in het geheim onderzoek lieten doen in moskeeën. Onderzoekers van het bedrijf NTA gingen in het geheim langs bij islamitische organisaties. D66 Leiden vindt dit onacceptabel en stelde daarom samen met GroenLinks Leiden en PvdA Leiden schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders hierover om te achterhalen of deze onderzoeken ook in Leiden hebben plaatsgevonden.

‘Het vertrouwen in de overheid en het recht onder sommige bevolkingsgroepen neemt af. Een overheid die zonder duidelijke aanleiding, door geheime infiltratie, gebedshuizen betreedt om daar informatie te verzamelen schaadt het vertrouwen van inwoners. In Leiden is tot nu toe altijd sprake geweest van respectvolle samenwerking met de moskeeën en islamitische vertegenwoordigers en daar mogen we trots op zijn.’ aldus D66 raadslid Antje Jordan, GroenLinks raadslid Emma van Bree en PvdA raadslid Abdelhaq Jermoumi.
D66 wil dat Leiden een stad is waar iedereen zichzelf kan zijn. Wat je achtergrond of geloofsovertuiging ook is. Waar je wieg of school ook heeft gestaan. Dit soort onderzoeken passen daar niet bij. Zij schaden het vertrouwen van inwoners en maken inbreuk op de respectvolle samenwerking tussen de gemeente Leiden en de moskeeën en islamitische vertegenwoordigers.

De raadsleden stelden daarom de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  • Heeft het college dit jaar of in voorgaande jaren NTA of een vergelijkbaar bedrijf om een scan of analyse van islamitische actoren gevraagd? Zo ja, wat waren de overwegingen om de scan of analyse door het desbetreffende bedrijf te laten uitvoeren?
  • Is het college het met de indieners van deze vragen eens dat de in het artikel beschreven werkwijze onacceptabel is?
  • Hoe zorgt het college dat de onderzoeken, die uitgevoerd worden door de gemeente of in opdracht van de gemeente, zich verhouden tot de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit en/of onderzoeksethiek?
  • Kan het college aangeven hoe het anti-radicaliseringsbudget de laatste jaren is besteed?
  • Is het college van plan om met de vertegenwoordigers van de Leidse moskeeën in gesprek te gaan over het eventueel geschade vertrouwen?