D66 Leiden biedt de stad verkiezingsprogramma GR 2018 aan

De afgelopen weken hebben bewoners, ondernemers en instellingen het verkiezingsprogramma ‘Optimistisch Leiden’ ontvangen. Daarin kiest D66 Leiden voor een groene en aardgasvrije stad waar ook starters en mensen met middeninkomens in de toekomst kunnen blijven wonen. D66 zet de fiets op 1 en wil een autoluwe binnenstad. Daarnaast zet D66 zich in voor verdere versterking van Leiden als kennisstad en biedt alle kinderen toegang tot sport.

Paul Dirkse, lijsttrekker D66 Leiden: “Als grootste partij in deze stad neemt D66 inmiddels acht jaar verantwoordelijkheid, met een open en transparante stijl waarin samenwerking tussen partijen in de stad voorop staat. Ik ben trots op wat er is bereikt. Er is zichtbaar geïnvesteerd in de stad. Met dit verkiezingsprogramma richten wij ons op de verdere toekomst van Leiden. Ook de komende vier jaar wil D66 optimistisch leiden. D66 krijgt het voor elkaar!”

D66 Leiden kiest voor:

 De fiets op 1
 Meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens
 Leiden kennisstad met het beste onderwijs
 Gezonde stad met goede sport- en beweegvoorzieningen
 Een autoluwe binnenstad
 Meer groen in de stad
 Alle kinderen de kans om te sporten

Het programma kunt u hier in zijn volledigheid lezen. Het programma is tot stand gekomen door vele gesprekken met organisaties en bewoners van de stad en in december vastgesteld door de leden van D66 Leiden.