Punaises op de weg naar referendum?

Dit is een titel van een opiniestuk in het Leidsch Dagblad. De krant beweerde dat de gemeente minimale moeite steekt in de organisatie van het referendum over bouwproject LEAD. De gemeente zou een stadspeiling onwenselijk vinden en het liefst ontmoedigen. D66 is het hier niet mee eens.

De vraagstelling is een voorstel van de onafhankelijke referendumkamer. Alle Leidenaren die ook willen dat er een referendum komt over dit concept-raadsbesluit kunnen in de volgende fase hun handtekening zetten. Dat kunnen zij of digitaal doen met behulp van hun DigiD of op een van de vijf fysieke locaties. Raadslid Antje Jordan vindt dat de gemeente complimenten verdient voor de organisatie van het referendum: ‘Het is mooi om te zien hoe snel en professioneel de gemeente en de referendumkamer aan het werk zijn gegaan om aan de vraag van de buurt om een referendum tegemoet te komen.’

Referenda in Leiden gaan over het gehele raadsvoorstel en dat is in dit geval de Nota van Uitgangspunten. D66 kan zich goed vinden in de bewoording van de vraagstelling voor het referendum, die in een openbare bijeenkomst ook met de initiatiefnemers is besproken. Volgens de referendumverordening moet deze vraag objectief zijn. Raadslid Sander van Diepen sprak al bij de raadsvergadering uit: ‘Het liefst wilden we vanavond gelijk voor deze Nota van Uitgangspunten stemmen. We zullen echter de referendumaanvraag moeten afwachten. We wensen de initiatiefnemers veel succes!’

Wij zullen bovendien de eersten zijn die 15 april een handtekening zetten bij de referendumaanvraag.