Op weg naar bestuurlijke eenheid in Leidse regio

Leiden wil de samenwerking met de regio verder versterken op inhoud, ambtelijke organisatie en bestuurlijke eenheid. De Leidse gemeenteraad stemde in met het initiatief van D66 dat daartoe opriep. Raadslid Sander van Diepen: “Voor de toekomst van onze regio kunnen we niet anders dan gezamenlijk optrekken. De opgaven waarvoor we staan vragen om nauwere samenwerking.” Over de exacte vorm en voorwaarden waaronder kan het debat later in detail gevoerd worden.

Grote opgaven

In de Leidse regio wordt steeds beter samengewerkt tussen de vijf buurgemeenten. Dit gebeurt echter nog niet op alle onderwerpen. De Leidse regio staat voor grote gezamenlijke uitdagingen en opgaven. Op het gebied van verstedelijking, woningbouw, economie, verduurzaming en energievoorziening. Hiervoor is verdere samenwerking in de Leidse regio nodig.

Stip op horizon

Niet alle gemeenten in de Leidse regio hebben de benodigde ambtelijke organisatie, aanwezige expertise en financiën. Hechte ambtelijke en inhoudelijke samenwerking kan de ontwikkeling van de gehele regio stimuleren. Bij de behandeling van de Regionale Omgevingsagenda voor Holland-Rijnland stelde D66 samen met Partij Sleutelstad voor om die stip op de horizon voor de Leidse regio nog eens neer te zetten.

Bestuurlijke eenheid

Het debat over een mogelijke fusie binnen de Leidse regio is al jaren in een impasse. Het Platform Bestuurlijke Eenheid Leidse Regio onder leiding van Emeritus Hoogleraar Ton van Raan zet zich in om het belang van een gemeentelijke fusie onder de aandacht te brengen. Hij pleit ervoor dat bestuurlijke eenheid het succes bepaald voor de toekomst van de Leidse regio.