Experimenteren met nieuwe vormen van democratie

De raadsleden spraken tijdens de commissievergadering Leefbaarheid & Bereikbaarheid op 27 september over een nieuwe participatieverordening. Raadslid Antje Jordan betoogt dat de gemeente inwoners op een positieve manier moet uitnodigen om bij te dragen aan hun leefomgeving.

Dat participatie niet vanzelfsprekend goed gaat, ook al heeft iedereen goede wil, is de laatste tijd weer duidelijk geworden bij de kwestie rondom de Zijlbrug. De komende tijd moet de Raad veel besluiten nemen die impact hebben op de hele stad. Denk aan bouwbesluiten, vergroening of de plaatsing van zonnepanelen. Goede participatie is daarbij ontzettend belangrijk.

Om betekenisvolle participatie te creëren, moet meer worden gedaan dan op gezette tijden inspraakavonden houden. Je moet op tijd met anderen gesprek, zodat hun inbreng verschil kan maken.

Recht op amendement

Gisteravond heeft de fractie van D66 in de commissie het goede voorbeeld gegeven. In een vroege fase opperde D66 aan de andere partijen het ‘recht op amendement’. Daarbij wordt de Raad verplicht om een initiatief uit de stad met meer handtekeningen dan de kiesdrempel (364 stemmen bij de vorige gemeenteraadsverkiezing) in behandeling te nemen. De commissie reageerde in principe positief en is benieuwd naar de verdere uitwerking van het initiatief.

Daar gaat raadslid Antje Jordan nu mee aan de slag; de volgende stap is natuurlijk mensen in de stad bevragen wat ze van het plan vinden.