Presentatie Leids akkoord 8 juni

We zijn eruit. D66 heeft samen met GroenLinks, PvdA en CDA afgelopen weken hard gewerkt aan het nieuwe beleidsakkoord. De formerende partijen gaan op woensdag 8 juni de plannen voor de komende vier jaar aan de stad presenteren. Fleur Spijker: “Wij zijn blij en trots op het resultaat. We bedanken formateur Gerdo van Grootheest voor het prettig begeleiden van deze onderhandelingen. Hierbij ontstond tussen de partijen het vertrouwen om een ambitieus akkoord neer te zetten. Hiermee nemen we een goede volgende stap voor een groen, sociaal en ondernemend Leiden.”

Meest leefbare stad

D66 ging ambitieus en optimistisch de onderhandelingen in. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma zette D66 al een duidelijk doel: We willen dat Leiden in 2040 de meest leefbare stad in Europa is. Dat betekent dat Leiden een toegankelijke en gezonde stad is voor iedereen. Met betaalbare huizen, waarin we volop investeren in het groen en een schone lucht. Waar je jezelf kan en mag zijn, met een solide sociaal vangnet en waar je goed kan ondernemen. 

Ledenbijeenkomst

Op vrijdagavond 10 juni organiseert D66 een ledenbijeenkomst voor nadere duiding. Daar gaan de fractie en leden met elkaar in gesprek over het nieuwe akkoord. Voor de leden is daar alle ruimte om vragen te stellen over het proces, de inhoud en de ambities uit het nieuwe beleidsakkoord.