D66 Leiden presenteert verkiezingsprogramma: ‘Samen bouwen aan Leiden’

D66 Leiden presenteert haar verkiezingsprogramma, met als titel: ‘Samen bouwen aan Leiden’. Wij zijn ambitieus en optimistisch en willen dat Leiden in 2040 de meest leefbare stad in Europa is.

Toekomst voor iedereen in een leefbare stad

Wij zetten weer in op goed onderwijs, een solide sociaal vangnet en een goed bestuur met participatie. Voor een leefbare stad moeten we de woningnood hard aanpakken. Tegelijk moeten we ook verder kijken, want je leven is meer dan alleen een huis. Lijsttrekker Fleur Spijker: “Wij staan voor een gezonde en duurzame stad waar iedereen kan wonen en werken, ongeacht leeftijd, inkomen of achtergrond. Waar je jezelf kan en mag zijn. Waar je kan ondernemen, omdat wij geloven dat de creativiteit en visie van Leidenaren grenzeloos is en ertoe doet. Wij zijn ambitieus op het gebied van bouwen en verduurzamen, zodat de stad leefbaar blijft voor onze kinderen.”

Bouwen aan de stad

De ruimte in Leiden is beperkt. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden over hoe we om willen gaan met de beschikbare ruimte. Spijker: “D66 durft keuzes te maken. Wij willen dat Leiden voor iedereen een toegankelijke stad blijft, waar je betaalbaar kan wonen. Daarom kiezen wij ervoor om de hoogte in te gaan. We kunnen al veel van de problemen oplossen door enkele verdiepingen hoger te gaan bouwen. Waar mogelijk willen wij nieuwe hoogbouw realiseren, zolang dit niet ten koste gaat van het open en historische karakter van Leiden en de drukte van nieuwe bewoners goed wordt opgevangen door voldoende voorzieningen. D66 wil in 2030 10.500 kwaliteitswoningen gebouwd hebben. In 2040 moeten dit 15.000 woningen zijn. Wanneer we bouwen vergroenen we tegelijkertijd.”

Meer groen en een sterke klimaatambitie

D66 wil dat Leiden een innovatieve koploper wordt op het gebied van duurzaamheid. Spijker: “Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in plaats van achteraf repareren. De stad moet duurzaam en leefbaar blijven, nu en straks.” Wij streven ernaar dat Leiden in 2040 de meest leefbare Europese stad is.
Spijker: “Vanwege het succes van het Singelpark zetten wij in op een nieuw stadspark. Dit park moet als een groene ring om en door Leiden alle wijken van de stad met elkaar verbinden. De naam voor dit park willen wij door de stad laten kiezen. Wij werken voor nu met de naam Geuzenpark.”