D66 Leiden zoekt kandidaat-wethouders

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet D66 in op collegedeelname om verder te bouwen aan Leiden. Hiervoor zijn we op zoek naar kandidaten voor het wethouderschap. De wethouder vertegenwoordigt D66 in het college en handelt met flair, takt, kennis van zaken en overtuigingskracht. De wethouder heeft affiniteit met de stad Leiden, is integer en transparant, en bevordert deze houding ook bij anderen. De wethouder is in staat om leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van de stad en kan daarbij verbinding maken en houden met de inwoners en andere relevante organisaties of instituties. Zij(*) neemt het gedachtegoed en het verkiezingsprogramma van D66 daarbij als uitgangspunt, maar durft compromissen te sluiten en van standpunten af te stappen wanneer dit beter is voor de stad.

De wethouders advies commissie

De WAC bestaat uit vijf leden en brengt haar bevindingen (conform procedure) alleen ter kennis aan het team dat namens de fractie de onderhandelingen gaat voeren.

Solliciteren tot 31 januari 2018 20:00

Voldoet u aan het door de afdelingsvergadering opgestelde profiel? Stuur dan uiterlijk 31 januari 2018 20:00 een curriculum vitae, de wethouderscan, ingevulde sollicitatie formulier en motivatiebrief naar [email protected]. Voor nadere informatie kunt u ook bij afdelingsvoorzitter Jeroen Slobbe terecht, per e-mail of telefonisch op +31 6 82 01 92 40.


(*) Overal waar zij staat kan ook hij worden gelezen.