Belasting: eerst herinnering, dan pas boete!

D66 Leiden maakt zich al jaren sterk voor een stad voor iedereen. Dat geldt ook voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het ophalen van belasting.

D66-raadslid Lodi van Brussel benadrukt: ‘D66 vindt het vreemd dat inwoners geen betalingsherinnering, maar meteen aanmaning krijgen met een verhoging van het bedrag als zij onverhoopt vergeten te betalen.’

Aanmaning

Op 5 januari meldt het Financieel Dagblad dat veel Nederlandse gemeenten geen kosteloze betalingsherinnering sturen als betaling van de gemeentelijke belastingen door inwoners uitblijft. Overheidsinstellingen zijn niet verplicht om, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, eerst een betalingsherinnering te sturen maar het mag natuurlijk wel.
In plaats daarvan stuurt de gemeente direct een aanmaning, mét een verhoging van het factuurbedrag. D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu is het hier niet mee eens: ‘D66 ziet een meerwaarde in een meer preventieve aanpak in plaats van het huidige, repressieve systeem. Wij vragen het college naar deze reden waarom er niet eerst een betalingsherinnering verstuurd wordt, maar meteen een boete, als Leidenaars hun rekening niet tijdig betalen.’

Schagen

Onder meer de Noord-Hollandse gemeente Schagen koos al voor beleid waar pas na een herinnering een ophoging volgt. Van Brussel wil dit voorbeeld volgen: ‘Wij vragen het college of het beleid, in navolging van onder meer de gemeente Schagen, aangepast kan worden. Zodat inwoners niet direct extra hoeven te betalen als zij onverhoopt vergeten een factuur te betalen.’ Daarom stelt D66 schriftelijke vragen aan het college.