Werk en inkomen

De gemeente Leiden bungelt onderaan als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend kan krijgen. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden.

Onlangs verscheen een artikel in de krant Trouw over dat de gemeente Leiden onderaan bungelt als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend krijgt. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Dit terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden. D66 is van mening dat Leiden als grote studentenstad niet achter mag bl

De gemeente Leiden bungelt onderaan als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend kan krijgen. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden.

Onlangs verscheen een artikel in de krant Trouw over dat de gemeente Leiden onderaan bungelt als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend krijgt. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Dit terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden. D66 is van mening dat Leiden als grote studentenstad niet achter mag bl

Iedere vier jaar moet de gemeenteraad een beleidsplan voor schuldhulpverlening vaststellen. Afgelopen raadsvergadering is het ambitieuze beleidsplan voor de komende vier jaar besproken. Dit beleidsplan legt de focus op het vroegtijdig signaleren van schulden en zet in op laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening. D66 heeft van harte kunnen instemmen met dit voorstel.

Als het coronavirus onder controle blijft, mogen per 1 september ook fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingkantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers aan de slag. De laatste groep behoort tot een van de zwaarst getroffen groep in deze coronacrisis. Ondanks de vele overheidssteun is er voor sekswerkers niet geregeld.

D66 Leiden maakt zich al jaren sterk voor een stad voor iedereen. Dat geldt ook voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het ophalen van belasting.

Gisteren presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’. Daarin concludeert het SCP dat het aantal werkende armen de afgelopen 25 jaar in Nederland is gestegen. D66 vindt de conclusies uit het rapport van de SCP zeer zorgelijk en informeert naar de situatie in Leiden. D66 wil weten hoe de gemeente met deze groep omgaat en of er een tandje bij moet.

Project DOOR blijkt een succes en krijgt opnieuw steun van de gehele gemeenteraad.

Raadslid Lodi van Brussel vraagt bij het college aandacht voor transparantie rondom belastinggeld. Week 11 is de Week van het Geld, daarom doet D66 een voorstel om de informatievoorziening voor Leidenaren over belastinggeld te verbeteren.

Iedere vier jaar moet de gemeenteraad een beleidsplan voor schuldhulpverlening vaststellen. Afgelopen raadsvergadering is het ambitieuze beleidsplan voor de komende vier jaar besproken. Dit beleidsplan legt de focus op het vroegtijdig signaleren van schulden en zet in op laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening. D66 heeft van harte kunnen instemmen met dit voorstel.

Als het coronavirus onder controle blijft, mogen per 1 september ook fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, verenigingkantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers aan de slag. De laatste groep behoort tot een van de zwaarst getroffen groep in deze coronacrisis. Ondanks de vele overheidssteun is er voor sekswerkers niet geregeld.

D66 Leiden maakt zich al jaren sterk voor een stad voor iedereen. Dat geldt ook voor een verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en het ophalen van belasting.

Gisteren presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Als werk weinig opbrengt’. Daarin concludeert het SCP dat het aantal werkende armen de afgelopen 25 jaar in Nederland is gestegen. D66 vindt de conclusies uit het rapport van de SCP zeer zorgelijk en informeert naar de situatie in Leiden. D66 wil weten hoe de gemeente met deze groep omgaat en of er een tandje bij moet.

Project DOOR blijkt een succes en krijgt opnieuw steun van de gehele gemeenteraad.

Raadslid Lodi van Brussel vraagt bij het college aandacht voor transparantie rondom belastinggeld. Week 11 is de Week van het Geld, daarom doet D66 een voorstel om de informatievoorziening voor Leidenaren over belastinggeld te verbeteren.

De Leidse Raad stemde donderdag 25 januari in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waarin wordt geregeld dat de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie krijgt over de stapeling van gemeentegaranties. Op die manier kunnen raadsleden de financiële risico’s voor de gemeente betere inschatten, voordat ze een besluit nemen. Dat versterkt de controlerende taak van de Gemeenteraad.

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten (waaronder Leiden). D66 is benieuwd in hoeverre het college de situatie van Leiden in de bevindingen herkent en welke vervolgstappen worden ondernomen om de deur voor hulpbehoevenden verder open te zetten. Daarom stelt de partij schriftelijke vragen.

De Leidse Raad stemde donderdag 25 januari in met een voorstel van D66 en GroenLinks, waarin wordt geregeld dat de Gemeenteraad in de toekomst meer informatie krijgt over de stapeling van gemeentegaranties. Op die manier kunnen raadsleden de financiële risico’s voor de gemeente betere inschatten, voordat ze een besluit nemen. Dat versterkt de controlerende taak van de Gemeenteraad.

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten (waaronder Leiden). D66 is benieuwd in hoeverre het college de situatie van Leiden in de bevindingen herkent en welke vervolgstappen worden ondernomen om de deur voor hulpbehoevenden verder open te zetten. Daarom stelt de partij schriftelijke vragen.

Toont 15 van 15