Wat vindt de Ombudsman van schuldhulpverlening in Leiden?

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten (waaronder Leiden). D66 is benieuwd in hoeverre het college de situatie van Leiden in de bevindingen herkent en welke vervolgstappen worden ondernomen om de deur voor hulpbehoevenden verder open te zetten. Daarom stelt de partij schriftelijke vragen.

In het rapport Een open deur trekt de Ombudsman een aantal conclusies en doet hij een serie aanbevelingen. Naast deze conclusies heeft de ombudsman een duidelijke oproep aan gemeenteraden om zich te laten informeren door het college over hoe de toegang tot schuldhulpverlening in hun gemeente is geregeld, welke drempels de toegang kunnen belemmeren en wat daarin kan worden verbeterd. De schriftelijke vragen van D66 proberen aan die oproep gehoor te geven.

De Nationale Ombudsman doet gemeenten naar aanleiding van zijn onderzoek de onderstaande aanbevelingen. D66 is benieuwd hoe het college de aanbevelingen wil toepassen op de Leidse situatie.

– Ga naar een burger met problematische schulden toe en breng in een face-to-face gesprek in kaart wat diens persoonlijke situatie is.
– Sluit geen doelgroepen op voorhand uit. Verzamel voor het nemen van een beslissing alle relevante informatie, kijk naar de omstandigheden van de schuldhulpvrager en weeg de verschillende belangen tegen elkaar af. Zorg ervoor dat de uitkomst niet onredelijk is.
– Geef op iedere aanvraag een duidelijke, begrijpelijke, goed gemotiveerde beslissing op schrift, zodat burgers weten waar zij aan toe zijn en hun rechtsbescherming is gewaarborgd.

In het rapport wordt bovendien een aantal zaken uitgelicht die direct van toepassing zijn op de Leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om het persoonlijke contact, maar ook het uitsluiten of doorverwijzen van verschillende doelgroepen is relevant voor de stad. Zo worden zzp’ers in Leiden doorverwezen naar het BBZ-Loket, hoewel het loket geen schuldhulpverlening aanbiedt. D66 hoopt met vragen over deze kwesties meer oog voor respectvolle communicatie en minder uitsluiting van bepaalde doelgroepen te realiseren.