D66: Het is tijd om energiearmoede in Leiden aan te pakken

De energieprijzen stijgen en steeds meer Leidenaren worden geconfronteerd met hoge rekeningen. Daarbovenop zien we ook in de supermarkt dat de dagelijkse boodschappen duurder zijn. Iedereen ondervindt hier last van, maar sommige groepen komen hierdoor in een noodsituatie en hebben dringend hulp nodig. Aankomend D66 duo-raadslid Armin Zukanovic: “Armoede en schulden zorgen ervoor dat mensen beperkt worden in hun vrijheid in het leven. D66 wil dit voorkomen en bestrijden. Dit vraagt om plannen om Leidenaren en organisaties zo snel mogelijk te ondersteunen, zoals mensen in de schuldhulpverlening, studenten of maatschappelijke organisaties in nood.”

Vroegtijdig signaleren

Met Prinsjesdag heeft de overheid verschillende maatregelen aangekondigd, maar deze zullen pas na de jaarwisseling komen en zijn voor sommige mensen of organisaties te laat. Aankomend duo-raadslid Armin Zukanovic heeft daarom samen met D66-raadslid Sander van Diepen een brede set schriftelijke vragen gesteld aan het Leids college. Het belangrijkste om schuldenproblemen te voorkomen is om zo vroeg mogelijk hulp te bieden bij schulden. Het eerste deel van de vragen ziet daarom toe op vroegtijdige signalering van problemen. D66 wil duidelijk hebben of de problemen toenemen en hoe het college zoveel mogelijk mensen bereikt.

Leidenaren met schulden

Het tweede deel van de vragen is gericht op de Leidenaren die al in een schuldhulpverleningstraject zitten. Deze mensen proberen al hun schuldenprobleem op te lossen, maar worden geconfronteerd met toenemende schulden, terwijl het inkomen niet voldoende meestijgt. Dit zorgt voor frustratie en kan ervoor zorgen dat schuldhulpverleningstrajecten mislukken. D66 wil weten hoe het college met deze groep omgaat.

Organisaties en andere groepen in nood

Voor D66 is het ook belangrijk dat het college in beeld heeft waar er problemen zijn in Leiden en dit actief monitort en aanpakt. Dit beperkt zich niet alleen tot mensen in schuldproblemen. Het derde deel van de vragen is daarom ook gericht op financiële problemen van verenigingen, culturele instellingen of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast wil D66 duidelijk hebben wat gedaan wordt voor andere groepen in nood, waaronder studenten die geconfronteerd worden met hogere huurlasten en servicekosten en die nu terecht de noodklok luiden. Het college is aan zet om met oplossingen en voorstellen te komen.