D66: Er is meer actie nodig tegen energiearmoede in Leiden

In aanloop naar de begroting stelde D66-duoraadslid Armin Zukanovic een groot aantal vragen aan het Leidse stadsbestuur over energiearmoede onder Leidenaren in noodsituaties. D66 ziet in de beantwoording van deze vragen dat er signalen zijn van toenemende problemen en het college al veel actie onderneemt. Deze acties blijven echter vooral beperkt tot het doen van onderzoek en niet tot daadwerkelijke maatregelen. D66 vindt preventie belangrijk en er moet nu actie ondernomen worden om ervoor te zorgen dat mensen niet nog meer in de problemen komen, waardoor de maatschappelijke kosten alleen maar toenemen. Zukanovic komt daarom tijdens de begrotingsbehandeling met aanvullende voorstellen.

Signalen in de stad en plannen van het college

Steeds meer mensen vragen de gemeente om hulp bij vroegtijdige schuldsignalering. Het wordt voor veel Leidenaren steeds lastiger om alle vaste lasten te betalen en daarnaast voldoende geld over te hebben voor de dagelijkse boodschappen. Zukanovic: “Het is daarom goed om te horen dat het college zorgt dat mensen die hun schulden willen oplossen nu niet getroffen worden door de energieproblemen. Er wordt onderzocht of de huidige maatregelen voldoende zijn voor mensen met een kleine beurs, maar we moeten voorkomen dat vervolgmaatregelen voor deze groep te laat komen.”

Aanvullende actie

D66 vindt het belangrijk dat inwoners die nu geen gebruik kunnen maken van het prijsplafond, zoals studenten, grote gezinnen, mensen die gedeeld wonen en chronisch zieken met hoge energierekeningen, voor ondersteuning in aanmerking kunnen blijven komen. Voor deze groep moet de bijzondere bijstand energiekosten blijven bestaan. Tot nu toe hebben ongeveer 100 Leidenaren gebruik gemaakt van deze bijzondere bijstand. Zukanovic: “Dit zeer lage aantal kan niet kloppen gezien de grote problematiek. Ik wil het college oproepen om het aanvragen van deze ondersteuning beter bekend, eenvoudiger aan te vragen en breder beschikbaar te maken.”

Maatschappelijke hulp

D66 ziet dat er veel hulp vanuit de maatschappij komt ten aanzien van armoede. Stichtingen die zich hiervoor inzetten krijgen steeds meer aanvragen en willen hulp kunnen blijven bieden. D66 wil dat Stichting Leergeld Leiden voor meer huishoudens beschikbaar gesteld wordt, zodat alle kinderen kunnen blijven meedoen en niet de dupe worden van de energiecrisis. Daarnaast wil D66 dat het college een apart tandheelkundebudget beschikbaar stelt via o.a. stichting Urgente Noden Leiden, omdat een slecht gebit veel impact heeft op het leven van mensen.

Energiebesparende maatregelen

Tenslotte vindt D66 het belangrijk dat mensen die aangeven hoge energielasten te hebben geholpen worden om hun huis te verduurzamen. Daarom moet het armoedebeleid gekoppeld worden aan de huidige verduurzamingsinitiatieven. Huurders en kopers van woningen moeten gemotiveerd worden om hun woning beter te isoleren en daarom zullen de gemeente en haar partners bij deze signalen mensen actief moeten wijzen op de beschikbare verduurzamingsmogelijkheden om structurele oplossingen te bieden.