Studietoeslag voor studenten met een beperking naar 300 euro per maand

De gemeente Leiden bungelt onderaan als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend kan krijgen. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden.

Bijbaantjes

D66 is van mening dat Leiden als studentenstad niet achter mag blijven op dit gebied. Raadslid Eric Krijgsman diende daarom een amendement in om dit bedrag te verhogen naar 300 euro per maand.

Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond en vakbond CNV Jongeren blijkt dat maar elf van de vijfentwintig grootste gemeenten de beloofde 300 euro aanvullende studietoeslag uitkeren aan studenten met een functiebeperking. Ook Leiden voldoet hier dus nog niet aan. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn studenten met een handicap afhankelijk van ondersteuning door hun gemeente. Dit gaat om ongeveer 10 procent van de studenten. Deze studietoeslag is bedoeld als aanvulling op de studiefinanciering, omdat het hebben van een bijbaan lastig is voor deze groep. Een wetswijziging zou ervoor moeten zorgen dat de aanvullende studietoeslag in iedere gemeente gelijk wordt getrokken naar 300 euro per maand. Deze is echter al een aantal keer uitgesteld.

Het belang van toegankelijk onderwijs

Voor D66 is toegankelijk onderwijs van groot belang. Voor sommige studenten betekent de studietoeslag het verschil tussen wel- en niet kunnen studeren. Om te voorkomen dat zij studievertraging oplopen, stoppen met studeren of helemaal niet gaan studeren is dit steuntje in de rug hard nodig. Met het amendement stelt D66 raadslid Eric Krijgsman voor om deze studietoeslag in lijn met andere gemeenten en mogelijk aanstaande landelijke regelgeving te verhogen naar 300 euro per maand. Doordat de gemeenteraad dit voorstel op 11 november heeft aangenomen zal de verhoging naar 300 euro per maand aanvullende studietoeslag per 1 januari 2022 ingaan.