D66 wil tempo maken met het vernieuwen van schoolgebouwen

De afgelopen jaren hebben we in Leiden al verschillende nieuwe scholen zien verrijzen. Zo heeft het Davinci College een prachtig nieuw schoolgebouw gekregen aan de Telderskade en is dit jaar de Kwintijn (voorheen de Meerpaal) in Merenwijk met een heel mooi nieuw gebouw geopend. Maar er zijn meer scholen in Leiden die staan te springen om renovatie, vernieuwbouw en meer ruimte. De samenwerkende scholen aan de Antoinnette Kleinstraat in de Stevenshof, het Vlietland College aan de Apollolaan, de Lucas van Leyden aan de Vliet, maar ook het Da Vinci College aan de Kagerstraat: ze staan allemaal op een nog veel langere lijst van scholen die aan de beurt zijn. D66-raadslid Linda Beimer: “Leerlingen die in de winter noodgedwongen met een winterjas in de klas zitten, dat kan niet in een stad als Leiden!”

IHP

Voor de scholen die tot en met 2027 op de planning staan voor renovatie (en in fase 1 of 2 van het zogenaamde Integrale Huisvestingsplan (IHP) vallen) is er geld gereserveerd. Voor de scholen die daarna op de planning staan is dat nog niet gebeurd. En dat is in de komende jaren wel nodig om de plannen door te laten gaan.

Vertraging

Voor D66 is het nu van belang dat het tempo van het vernieuwen van de scholen hoog blijft. Er zijn maar weinig plekken in de stad waar leerlingen tijdelijk een jaar les kunnen krijgen, dus scholen worden om de beurt gerenoveerd. Als één school vertraging oploopt bij een nieuwbouwproject, dan hebben ook alle andere scholen die daarachter in de planning staan daar last van. Ook zien we dat het met alle prijsstijgingen steeds duurder wordt om een school te bouwen. Als een project vertraging oploopt, wordt dit dus ook duurder.

Een mooi schoolgebouw

Daarom dient D66 deze week een motie in waarin de wethouder wordt gevraagd om elke zes maanden de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van alle schoolprojecten. Hiermee kunnen we er samen voor zorgen dat er geen verdere vertragingen ontstaan en dat de Leidse kinderen een school krijgen die ze verdienen.