D66 pleit voor doorzetten pilot gezinsconsulenten op scholen

Er zijn nog te veel kinderen in Leiden met een sociale achterstand die het moeilijk hebben. Kinderen ervaren problemen thuis, hebben te maken met armoede, ervaren gedragsproblemen en komen uiteindelijk niet goed mee. Scholen kunnen dit niet allemaal oplossen en op sommige scholen bevinden zoveel kinderen zich in deze situatie, dat zij dit niet aan kunnen. 

Gezinsconsulenten

Daarom is er nu op twee scholen in Leiden een pilot gestart met zogenaamde gezinsconsulenten. De gezinsconsulent gaat in gesprek met de kinderen en met het gezin, kan zelf helpen maar ook doorverwijzen. Het werkt preventief om kinderen en het gezin op tijd te kunnen helpen voordat problemen verder escaleren. 

Gelijke kansen

De eerste ervaringen met deze pilot zijn positief, maar de pilot houdt binnenkort op, want het geld is op. Pas tegen het einde van dit jaar gaat de gemeenteraad een nieuw voorstel bespreken wat gaat over ‘Gelijke Kansen’ waarin wordt gekeken hoe deze pilot verder doorgezet kan worden en zelfs uitgebreid kan worden. Er zijn tenminste acht scholen in Leiden die graag mee zouden doen met deze pilot.

Pilot

Raadslid Linda Beimer: “Het is doodzonde om de pilot nu te stoppen, om pas eind dit jaar te besluiten dat we de pilot willen doorzetten en zelfs willen uitbreiden.” Daarom heeft D66 samen met Partij Sleutelstad aan het college gevraagd om nu in elk geval de pilot één jaar te verlengen op de scholen waar de gezinsconsulenten al bezig zijn. En meteen te onderzoeken hoe we de pilot structureel kunnen maken en kunnen uitbreiden naar meer scholen in Leiden.