D66 stelt schriftelijke vragen over te lage studietoeslag voor studenten met een beperking

Onlangs verscheen een artikel in de krant Trouw over dat de gemeente Leiden onderaan bungelt als het gaat om de studietoeslag die een student met een beperking aanvullend krijgt. Dit bedrag is in Leiden maximaal 100 euro per maand. Dit terwijl het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten 242 euro per maand is en het op basis van een reeds aangekondigde maar al enkele keren uitgestelde wet 300 euro per maand zou moeten worden. D66 is van mening dat Leiden als grote studentenstad niet achter mag blijven op dit gebied en raadslid Eric Krijgsman stelde hierover daarom schriftelijke vragen aan het college.

Bijbaan lastig voor deze doelgroep

Uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond en vakbond CNV Jongeren blijkt dat maar elf van de vijfentwintig grootste gemeenten de beloofde 300 euro studietoeslag uitkeren aan studenten met een functiebeperking. Ook Leiden voldoet hier dus nog niet aan. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn studenten met een handicap afhankelijk van ondersteuning door hun gemeente. Dit gaat om ongeveer 10 procent van de studenten. De studietoeslag is bedoeld als aanvulling op de studiefinanciering, omdat het hebben van een bijbaan lastig is voor deze groep. Een wetswijziging zou ervoor moeten zorgen dat de studietoeslag in iedere gemeente gelijk wordt getrokken naar 300 euro per maand. Deze is echter al een aantal keer uitgesteld.

Het belang van toegankelijk onderwijs

Voor D66 is toegankelijk onderwijs van groot belang. Voor sommige studenten betekent de studietoelage het verschil tussen wel, en niet kunnen studeren. Daarnaast is de doelgroep niet altijd even goed op de hoogte van het bestaan van deze toeslag. Eric Krijgsman (raadslid D66) wil daarom van het college weten waarom Leidse studenten maar 100 euro in plaats van 300 euro per maand aan studietoeslag krijgen, of het college bereid is om deze toeslag te verhogen naar de noodzakelijk geachte 300 euro per maand en hoe de doelgroep wordt geïnformeerd over het bestaan van deze regeling, en stelde daarom schriftelijke vragen aan het college.

Lees de schriftelijke vragen hier.