Eric Krijgsman: ‘Liever inhoud dan vorm’

D66-raadslid Eric Krijgsman is genomineerd voor de titel Leids Raadslid van het Jaar 2017. De jury, bestaande uit oud-raadsleden en journalisten, heeft de nominaties vrijdag 12 januari bekend gemaakt. De andere genomineerden zijn GroenLinks-raadslid Jos Olsthoorn en CDA-raadslid Roeland Storm. De wisselbokaal voor Raadslid van het Jaar wordt uitgereikt op vrijdagavond 19 januari in Koetshuis de Burcht tijdens de nieuwjaarsreceptie van D66 Leiden. Dit jaar wordt deze voor de twaalfde keer uitgereikt.

De jury heeft teruggekeken op de volledige raadsperiode 2014-2018. ‘Eric Krijgsman van D66 verdient zijn nominatie niet per se aan zijn opvallende aanwezigheid. Een stille kracht achter de schermen, maar oh zo belangrijk voor een ordentelijke gang van zaken rond tal van processen en besluiten, zo is ons dit jaar niet voor het eerst van meerdere kanten verzekerd,’ motiveert de jury zijn nominatie. Krijgsman vertelt hoe hij de afgelopen raadsperiode, waarin hij de twee portefeuilles bereikbaarheid en regio onder zijn hoede heeft, zelf heeft ervaren.

Betaald parkeren

Krijgsman kijkt het meest tevreden terug op de manier waarop het dossier betaald parkeren is ingevoerd in de Leidse woonwijken. Op dat dossier is uitstekend samengewerkt door de verschillende politieke partijen, die bovendien goed luisterden naar de input van verschillende betrokkenen, zoals wijkbewoners, ondernemers en verenigingen. ‘Door alle moties die we gezamenlijk op het collegevoorstel hebben ingediend, is het een veel beter voorstel voor betaald parkeren geworden dan het daarvoor was,’ vertelt Krijgsman vol trots. Zelfs op dit moment lepelt het raadslid zonder moeite alle details van het voorstel op uit zijn herinnering. Dit is tekenend voor de nauwkeurigheid en gedreven manier waarop Krijgsman zijn werk doet.

Regionale samenwerking

Daarnaast kijkt Krijgsman met veel plezier terug op het hele dossier regionale samenwerking. In zijn periode is een mooie regiovisie opgesteld, die door bijna alle raden in de regio unaniem is aangenomen. ‘De samenwerking tussen alle Raden, maar ook het krijgen van inzicht in hoe de Raden zelf werken, wat hun speerpunten zijn en waar de gevoeligheden liggen, vond ik heel mooi om mee bezig te zijn,’ blikt hij terug. Krijgsman heeft veel gehad aan de kennis en expertise van de andere D66-raadsleden, die hem konden helpen met de details en gevoeligheden op hun portefeuille als voorbereiding op het regio overleg: ‘Het is juist bijzonder, vind ik althans, dat je van alle dossiers redelijk goed op de hoogte bent, daardoor. Je bent niet alleen met je eigen portefeuille bezig.’

Toen Krijgsman in de vorige raadsperiode, in 2013, voor het eerst in de Raad kwam, sprak de portefeuille bereikbaarheid hem direct het meest aan: ‘Daar speelde het meeste op.’ De dossiertijger is hard aan de slag gegaan met de Rijnlandroute, een alternatief voor Ringweg Oost, waar de Leidse ring uit is gekomen en de discussie om na de RijnGouwelijn tot goed Hoogwaardig Openbaar vervoer in Leiden te komen. Daar pakte Krijgsman in 2014, toen hij opnieuw in de Raad kwam, op door.

Daarbij kwam toen de taak als algemeen bestuurslid van Regio Holland Rijnland: ‘Het leek me wel leuk op dat naast de portefeuille bereikbaarheid te doen, niet wetende dat het zou uitgroeien tot een dossier dat nog vrij veel extra werkzaamheden met zich meebracht.’ Krijgsman heeft vanaf het begin aangedrongen op regionale samenwerking in de Leidse regio, een stellingname die de nodige vruchten heeft afgeworpen. ‘Het is een beetje mijn eigen schuld dat we een klankbordgroep met Raadsleden hebben opgericht en daarmee aan de slag zijn gegaan,’ lacht hij bescheiden.

‘Je weet hoe het werkt, je weet waar de hazen lopen, je weet wanneer je wat moet inbrengen,’ antwoordt Krijgsman op de vraag wat grootste verschil is tussen het raadswerk nu en in het begin. ‘Wat voor mij ook belangrijk is, is dat ik weet wat een paar jaar geleden al op een dossier is gebeurd,’ hij geeft aan dat hierdoor het raadswerk effectiever gaat. Krijgsman haalt veel voldoening uit het besef dat hij een dossier van bouwtekeningen tot aan de klinkers in de straat heeft gevolgd.

‘Het voelt heel waardevol om al vijf jaar raadslid te mogen zijn. Het is enorm dankbaar werk,’ blikt hij terug. Dit is bovendien voor een groot deel te danken aan de Leidse Raad, waar niet al te veel politieke spelletjes worden gespeeld. Krijgsman voert namelijk liever het debat op de inhoud dan op de vorm: ‘We hebben allemaal ons eigen beeld hoe we Leiden zo mooi mogelijk kunnen maken, maar we zoeken wel mét elkaar naar hoe we dat doen. Het is niet dat we elkaar de tent uitvechten. Het is prachtig om de stad op die manier te zien veranderen.’