Door met project DOOR: iedereen doet mee!

Project DOOR blijkt een succes en krijgt opnieuw steun van de gehele gemeenteraad.

In 2016 kwam D66 met een initiatiefvoorstel voor Leidenaren die niet kunnen werken en niet tot nauwelijks actief zijn in de maatschappij. Het initiatiefvoorstel werd aangenomen en iDOE ging de afgelopen twee jaar aan de slag. De resultaten waren boven verwachting maar de financiering liep tot dit jaar.

D66 diende daarom een amendement in bij de meerjarenbegroting om de financiering voor 2019 te regelen en vroeg het college om het project ook de komende jaren door te zetten. Het college reageerde positief, maar sprak ook de ambitie uit om het project verder door te ontwikkelen de komende jaren, zodat nog meer mensen worden bereikt. Het amendement van D66 om de financiering te regelen is met algemene stemmen aanvaard.

De medewerkers van iDOE hebben hiermee de zekerheid en de steun van gehele gemeenteraad gekregen om hun werk verder uit te bouwen. D66 is onder de indruk van hoe zij met het project aan de slag zijn en zien hoe zij de levens van Leidenaren veranderen.