Wat doet de gemeente met uw belastinggeld?

Raadslid Lodi van Brussel vraagt bij het college aandacht voor transparantie rondom belastinggeld. Week 11 is de Week van het Geld, daarom doet D66 een voorstel om de informatievoorziening voor Leidenaren over belastinggeld te verbeteren. 

D66 wil dat Leidenaren bij hun aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen een inzichtelijk en toegankelijk overzicht meegestuurd krijgen over hoe de gemeente Leiden haar geld ophaalt en besteedt en hoe mensen die besteding terug kunnen zien in hun dagelijks leven. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan infographics.

Elk jaar ontvangen Leidenaren een aanslag van de BSGR. Iedereen betaalt mee aan de gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing en OZB. Iedereen weet precies hoeveel hij/zij moet betalen, maar lang niet elke Leidenaar is op de hoogte van wat de gemeente met dat geld doet of hoe de inkomsten van de gemeentelijke belastingen zich verhouden tot de totale begroting van de gemeente.

D66 vindt het belangrijk dat de gemeente transparant is over de begroting en dat de gemeente een actieve informatieplicht heeft over hoe zij haar geld besteedt. De lokale democratie is gebaat bij goed geïnformeerde kiezers. Een begroting is taaie stof en maar weinig mensen hebben zin of tijd om na een lange dag werken nog even door de gemeentelijke begroting te bladeren. Een eerste stap is al gezet door de begroting inzichtelijk te maken op www.leiden.nl/begroting maar D66 denkt dat er meer mogelijk is.