Gratis sporten Leidse kinderen voor meer plezier en een gezondere leefstijl

Alle Leidse kinderen in groep 4 of groep 5 krijgen als het aan D66 Leiden ligt vanaf 2019 de mogelijkheid om een seizoen lang gratis te sporten bij een sportvereniging in de gemeente. Dat voorstel lanceerde D66 lijsttrekker Paul Dirkse deze week bij het Leids sportdebat.

“Ik geloof in de kracht van sport. En ik wil de drempel om te gaan sporten verder verlagen. Het geeft alle kinderen de kans om goed kennis te maken met een sport. Bovendien geeft het de verenigingen de kans om te laten zien aan die kinderen hoe leuk het is op hun club.”

D66 ziet dat Leiden het nodige doet aan het in beweging krijgen van kinderen, bijvoorbeeld via kennismakingscursussen van de schoolsportcommissie. “Maar we zien ook dat kinderen daarna veelal geen lid worden van een sportclub. Nu het steeds belangrijker wordt om kinderen van jongs af aan te laten bewegen is het tijd voor een nieuwe impuls. Zo leren meer kinderen het plezier van sporten ontdekken en wordt de kans vergroot op een gezondere leefstijl.”

De partij heeft de dekking in haar verkiezingsprogramma opgenomen. In de financiële paragraaf heeft de partij 300.000 euro opgenomen voor de komende jaren. De verwachting is dat hier 2.000 kinderen per jaar gebruik van kunnen maken. D66 wil hiervoor met alle sportclubs, verenigd in de Leidse Sport Federatie, een convenant sluiten. Dirkse: “Hoe kunnen we dit beter organiseren dan de handen ineen te slaan met de verenigingen, die het fundament vormen van de sport in Nederland.”