En nu doorpakken: Leiden krijgt een 250m ijsbaan

Er is veel reuring na de bekendmaking door het college om de gemeenteraad zo snel mogelijk het besluit voor de definitieve realisatie van de 250 meter ijsbaan voor te leggen. Laat ik voorop stellen dat ook D66 liever had gehad dat wij in gezamenlijkheid met de regio voor de 333 meter variant hadden kunnen gaan.

Helaas is de steun uit de regio niet voldoende. Onze complimenten gaan allereerst uit naar de Stichting IJshal en alle Leidse en regionale schaatsverenigingen voor hun grote doorzetting en betrokkenheid voor de realisatie van een 333 meter baan. Èn dan de regiogemeenten die hun steun hebben toegezegd.

Hoe zat het ook alweer?

Leiden nam als centrumgemeente begin 2018 de verantwoordelijkheid voor een nieuwe ijshal. Deze nieuwe ijshal aan de Vliet wordt energieneutraal, overdekt en krijgt met een 250 meter baan voor schaatsen, een binnenbaan voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen en een krabbelbaan voor de jongste jeugd in totaal 60% meer ijs dan de huidige baan aan de Vondellaan. Omdat vooral de ijsclubs uit de regio gemeenten voor een 333 meter buitenbaan pleitten, heeft Leiden de regio gevraagd om éénmalig bij te dragen.

Wat is er nu gebeurd? 

12 regiogemeenten dienden vóór 1 oktober te besluiten om mee te doen met de financiering. Er was een bedrag van 3,2 miljoen nodig bovenop het bedrag van circa 15 miljoen dat Leiden al investeert in de nieuwe IJshal. De deadline is inmiddels al met een maand overschreden en de realiteit is hard. Er hebben 4 regiogemeenten hun steun uitgesproken. Daarmee is het benodigde bedrag bij lange na niet gehaald. Verder uitstel van bouwen betekent letterlijk meer dan een ton extra kosten per maand. Zeker omdat gelijktijdig op de locatie aan de Vliet het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd, welke daarmee ook vertraagd zou worden. Wij ondersteunen dan ook het besluit van het college om nu de knoop door te hakken en de raad zo snel mogelijk het finale besluit voor realisatie van de nieuwe IJshal in Leiden aan de raad voor te leggen. Hier hebben de schaatsers in Leiden namelijk lang genoeg op gewacht.