Een historische klimaatwet

Als je je zorgen moet maken over het klimaat, ben je niet echt vrij. Daarom willen we klimaatveranderingen aanpakken. Met concrete maatregelen en eerlijk verdeeld.

Om te zorgen dat niet alleen dit kabinet klimaatverandering aanpakt hebben we samen met andere partijen de Klimaatwet gemaakt. Met deze wet zijn de doelen van het Parijsakkoord nu ook wettelijk vastgelegd.

Doel van de klimaatwet

De Klimaatwet zorgt ervoor dat kabinetten blijven werken aan het tegengaan van klimaatverandering. Met heldere doelen. Het kabinet moet voor iedere vijf jaar een klimaatplan opstellen en uitvoeren. Ieder jaar wordt dit plan besproken in de Tweede Kamer. Net als met de begroting. Zo houdt de Tweede Kamer een vinger aan de pols.

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Eén van de doelen in de Klimaatwet is dat in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een vermindering van 55%. In 2050 dient de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.

Maar liefst acht partijen hebben de Klimaatwet gezamenlijk ingediend. Dat laat zien hoe belangrijk deze wet is. We kunnen over allemaal dingen van mening verschillen in de politiek, maar van links tot rechts zijn we het eens over ambitieuze doelen, vastgelegd in deze klimaatwet.

Naast de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben ook PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus de Klimaatwet ingediend.

Ook Europees?

In 2017 presenteerde D66-Europarlementariër het wetsvoorstel voor een Europese Klimaatwet. Het wetsvoorstel dekt de uitstoot van broeikasgassen die buiten het Europees CO2-emissiehandelssysteem vallen, zoals uitstoot van transport, afval, landbouw en gebouwen. Bij elkaar zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de EU broeikasgassenuitstoot.

27.01.2017

D66 werkt samen met PvdA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie met de Klimaatwet aan een duurzame toekomst voor volgende generaties.

10.10.2017

D66 gaat samenwerken in het kabinet. In het Regeerakkoord wordt de Klimaatwet ook opgenomen. Zo is de steun voor de wet verbreed.

27.06.2018

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt voor de Klimaatwet.

28.05.2019

Ook de Eerste Kamer stemt in. Daarmee is de Klimaatwet definitief aangenomen en geldig.