Op zoek naar een huurhuis? Zo gaan wij zorgen dat jij er een vindt.

Iedereen verdient een fijne woning. Toch lukt het veel mensen niet om een fijn huurhuis te vinden. Met name starters en mensen met middeninkomens hebben het lastig. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een woning in de private sector. Dit probleem kunnen we alleen aanpakken door te flink te bouwen.

De gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning bedraagt in Nederland acht jaar, met uitschieters tot 21 jaar. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen. Wat ons betreft gaan we de komende jaren 100.000 extra sociale huurwoningen bouwen. Deze woningen zijn nodig om de wachtlijsten weg te werken.

Daarbij hebben we oog voor de verschillen per regio. In de grote steden is er in absolute zin geen gebrek aan sociale huurwoningen. Meer dan de helft van Amsterdam bestaat bijvoorbeeld uit sociale huurwoningen. Het probleem is dat er te weinig doorstroom is naar vrije sector huurwoningen. Mensen die ooit in een sociale huurwoning zijn gaan wonen, maar inmiddels te veel verdienen, blijven deze woning vaak bezet houden omdat ze niet kunnen doorstromen naar een woning in de vrije sector.

Door een gebrek aan vrije sector huurwoningen zijn de prijzen zeer hoog. Mensen die in een sociale huurwoning zitten en te veel verdienen, kunnen lastig doorstromen naar de vrije sector. Zij zouden het liefst wonen in een huurhuis met een huur tussen de €700 en €1000 per maand. Maar die bestaan nauwelijks. De vrije huur die wel bestaat is voor hen even onbereikbaar als kopen. Dit kunnen we alleen aanpakken door simpelweg meer te bouwen. D66 wil daarom dat gemeenten in het lokale woonbeleid, naast aantallen sociale huurwoningen, ook harde doelstellingen opnemen voor vrije sector huurwoningen. Bovendien zien we kansen in het ombouwen van leegstaande kantoorpanden, bijvoorbeeld naar woningen voor studenten en alleenstaanden.

Sommige pandjesbazen verhuren slecht onderhouden woningen voor een hoge prijs. Dat moet afgelopen zijn. Minister Kajsa Ollongren is toen zij minister van Binnenlandse Zaken was gestart met een wet waarmee gemeenten de vergunning van een verhuurder kunnen intrekken bij wangedrag. De huidige minister werkt deze wet nu verder uit.

We zorgen ervoor dat de huren jaarlijks minder hard stijgen met een maximale huurstijging van 1% boven de inflatie. En verhuurders maximaal drie maal de huur als inkomensgrens vragen.

Minister Ollongren kwam met een opkoopbescherming, die sinds 2022 in werking is. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Zo blijven meer woningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen en drijven beleggers de prijzen niet op.

We zijn vast begonnen met het bouwen van meer woningen. In 2019 hebben we het doel van 75.000 extra woningen ruimschoots gehaald. Deze stijgende lijn zetten we door. Elk jaar komen er duizenden nieuwe huizen bij. Daarnaast maken we huren ook betaalbaarder. We maakten een plan om ervoor te zorgen dat huurprijzen niet zomaar verhoogd kunnen worden tot boven de 1000 euro. Zo blijven er meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector beschikbaar.

Beeld: De D66-plannen zorgen voor meer betaalbare huurwoningen.