Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Eigen risico

In Nederland pleiten diverse politieke partijen voor het afschaffen van het eigen risico. D66 heeft dit onderwerp uiteraard aandachtig bekeken, vooral in de context van de zorgverzekering in Nederland als geheel.

Zorg is duur. In Nederland zijn we solidair met elkaar en delen we die kosten tussen rijk en arm en tussen ziek en gezond. D66 staat voor zorg van goede kwaliteit die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Vanuit dat oogpunt hebben wij gekeken naar het huidige zorgstelsel. D66 begrijpt dat een directe betaling van €385 euro een probleem kan zijn voor mensen met een lager inkomen. Een probleem dat hen er kan toe bewegen om zorg die zij wel nodig hebben niet te gebruiken. Dat is een probleem. De gezondheidszorg is een recht en de toegankelijkheid hiervan, zeker voor de lagere inkomensgroepen, moet geborgd blijven. Tegelijkertijd ziet D66 wel degelijk de noodzaak van het eigen risico om de zorgkosten te beteugelen. Het eigen risico draagt bij aan het bewustzijn van de zorgkosten. Het is dus zaak om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen en tegelijkertijd de kosten van de zorg niet te veel te laten stijgen.

Wij pleiten voor het verder onderzoeken van een inkomensafhankelijk eigen risico, waarbij  de zorg betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen in Nederland. Het zorgstelsel in Nederland is vergeleken met andere landen in de wereld namelijk erg goed en zeer solidair. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van de behandelingen die beschikbaar zijn en die voor iedereen, rijk of arm, hetzelfde zijn.

D66 erkent dat de eigen betalingen een extra knelpunt kunnen vormen.  De kosten die mensen aan zorg kwijt zijn kunnen hierdoor hoger uitvallen dan hun eigen risico. D66 heeft het kabinet gevraagd nog eens te onderzoeken hoe hoog deze eigen bijdragen oplopen, welke knelpunten er zijn en hoe deze opgevangen kunnen worden. Wij kijken met interesse uit naar deze uitkomsten.

Tot slot, D66 erkent het probleem, maar ziet in het volledig afschaffen van het eigen risico niet de oplossing. Voor het bereikbaar houden van de zorg voor iedereen, ook degenen die moeite hebben met het betalen van het eigen risico, zullen wij ons echter binnen en buiten het debat blijven inzetten.

Laatst gewijzigd op 13 juni 2017