Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

CETA

D66 is voor meer economische samenwerking met landen als de VS en Canada. Door handelsverdragen met deze landen af te sluiten kunnen we hoge internationale standaarden bepalen, voordat opkomende economieën als China, Rusland en in het Midden-Oosten ons hun standaarden opleggen. Deze opkomende landen hebben veel lagere standaarden als het gaat om onder andere mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Ook kan internationale samenwerking Nederlandse banen en welvaart opleveren.

Een handelsverdrag kan een goed middel zijn om de economische samenwerking te versterken. D66 stelt aan handelsverdragen een aantal eisen:
1) Zo moet het verdrag goed zijn voor het MKB
2) Mensen moeten de voordelen gaan merken
3) Het mag niet leiden tot lagere standaarden en de mogelijkheid om standaarden te verhogen moet blijven
4) En het mag de rechtsstaat niet aantasten

Het handelsverdrag met Canada voldoet aan deze eisen en biedt daarbij enorme kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Als je alleen al kijkt naar overheidsaanbestedingen betekent dit toegang tot een markt van dertig miljard euro. Daarnaast worden er overbodige regels en bureaucratische drempels weggenomen waardoor het voor het MKB eenvoudiger wordt om handel overzee te drijven. En door het schrappen van importtarieven verbetert het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven in Canada en de koopkracht van Nederlandse consumenten.

Zoals gezegd is een van de eisen van D66 dat een handelsverdrag niet mag leiden tot lagere standaarden. Dat geldt zowel voor CETA als voor TTIP. In het debat uiten veel mensen hun zorgen juist over dit element. D66 zal niet instemmen met een handelsverdrag als onze hoge Europese waarden verlaagd worden. Hoge criteria op het gebied van consumentenbescherming, milieu en gezondheid staan voor D66 als een paal boven water. Chloorkippen, hormoonvlees en genetisch gemodificeerde organismen mogen niet via een achterdeur op de Europese markt. Handel moet worden gedreven op basis van regels en hoogstaande eisen aan producten. Er mogen geen afspraken worden gemaakt over publieke diensten; water, onderwijs of de gezondheidszorg horen niet thuis in een handelsverdrag. Over ISDS kunnen we kort zijn: aantasting van de Nederlandse democratie of rechtsstaat is onacceptabel. Een handelsverdrag mag de rechtstaat en democratie nooit uithollen. Wel wil D66 de bescherming tegen onrechtvaardige behandeling van Nederlandse bedrijven in het buitenland goed regelen. Daar moeten transparante afspraken over gemaakt worden. De verbeteringen in het nieuwe ICS-systemen ondervangen de zorgen die D66 heeft met betrekking tot transparantie en de mogelijkheid om nieuwe wetten te maken.

In deze brief van Minister Ploumen kunt u lezen dat eerder genoemde eisen zijn gewaarborgd in het verdrag.

Laatst gewijzigd op 25 oktober 2016