Kandideren als lijsttrekker

Je wilt je gaan kandideren als lijsttrekker. Op deze pagina lees je hoe dat werkt. Lees deze informatie goed door. Onderaan deze pagina vind je de knop naar het kandidaatstellingsformulier.

Kandidaatstellingsformulier

Het kandidaatstellingsformulier is opgebouwd uit een aantal delen: formele vragen die voortvloeien uit het Huishoudelijk Reglement, integriteitsvragen en vragen met betrekking tot het ‘Profiel Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024’ 
 
De antwoorden van de vragen van het eerste deel zijn van belang voor de acceptatie van de kandidatenstelling door de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC), welke verplichting voortvloeit uit het Huishoudelijk Reglement. De andere vragen hebben tot doel om een beter beeld van jou als kandidaat te krijgen. Deze informatie wordt uitsluitend en vertrouwelijk gedeeld met de adviescommissie en gebruikt bij het voorbereiden van de gesprekken en het opstellen van het advies aan de leden. 
 
Hoe we omgaan met de gegevens die je opgeeft in het kandidaatstellingsformulier vind je hier.
 
Het invullen van het formulier kost tijd. We adviseren je om op tijd te beginnen. Het is mogelijk om tussendoor te stoppen en het formulier later verder in te vullen. Sla het formulier dan tussentijds op. Je kan de kandidaatstelling vervolgens ‘hervatten’ als je het formulier verder wilt invullen.

Code voor goed gedrag

Onderdeel van de kandidaatstelling is het uploaden van de ondertekende Code voor goed gedrag. Dit is een verplicht onderdeel van de kandidaatstelling (art. 6.4 lid 7 sub g van het Huishoudelijk Reglement).
Deze code kan je hieronder downloaden. Je uploadt vervolgens de ondertekende Code voor goed gedrag in het kandidaatstellingsformulier.

Bevestiging van kandidaatstelling

Nadat je jouw kandidaatstellingsformulier volledig hebt ingevuld, wordt de ontvangst hiervan binnen enkele werkdagen bevestigd door de Landelijke Verkiezingscommissie.

Ondersteuningsverklaringen verzamelen

Om geaccepteerd te worden als kandidaat, moet je ten minste 249 (besluit) ondersteuningsverklaringen verzameld hebben. Deze ondersteuningsverklaringen worden verzameld via MijnD66.

Je kan ondersteuningsverklaringen verzamelen door op de knop ‘Ondersteuningsverklaringen verzamelen’ te klikken. Je hoeft het kandidaatstellingsformulier dan nog niet (volledig) in te vullen. Als je het kandidaatstellingsformulier volledig hebt ingevuld, wordt automatisch het proces voor het verzamelen van ondersteuningsverklaringen gestart.

Vanaf het moment dat je ondersteuningsverklaringen verzamelt, kunnen andere leden jouw kandidatuur ondersteunen via de voor jou aangemaakte link. Deze link kan je vinden via deze pagina. Op deze pagina vind je ook hoeveel ondersteuningsverklaringen je inmiddels hebt verzameld.

Houd er rekening mee dat jouw kandidaatstelling pas compleet is op het moment dat je het volledige kandidaatstellingsformulier hebt ingevuld.

Acceptatie kandidaten

Op dinsdag 29 augustus 2023, 12.00 uur sluit de kandidaatstellingsperiode voor lijsttrekkers. Dat betekent dat je tot die tijd je kandidaatstellingsformulier kan invullen en de benodigde ondersteuningsverklaringen kan verzamelen. Daarna is dat niet meer mogelijk.
Na de sluiting van de kandidaatstellingsperiode, controleert de Landelijke Verkiezingscommissie alle binnengekomen kandidaatstellingen op de formele vereisten die het Huishoudelijk Reglement stelt. Ze hebben hiervoor een beleidskader opgesteld.

Aan de hand van deze controle, besluit de Landelijke Verkiezingscommissie welke aspirant-kandidaten geaccepteerd worden en welke niet. Diegene die zich gekandideerd hebben, ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk na sluiting van de kandidaatstelling bericht.

Adviesgesprekken na acceptatie

Voorafgaand aan de digitale stemming voor de lijsttrekker wordt er een advies aan de leden uitgebracht over de kandidaten. Dit advies bestaat uit een toets op het profiel en een integriteitstoets. Het advies wordt opgesteld op basis van een aantal gesprekken, een online screening van kandidaten, eventueel bekende informatie bij de partijvoorzitter over integriteit en informatie uit het kandidaatstellingsformulier. Gedurende het hele proces is het door de leden vastgestelde profiel ‘Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024’ leidend.

De adviezen worden na sluiting van de kandidaatstelling in de eerste twee weken van september opgesteld en voorafgaand aan de opening van de digitale stemming op 14 september 2023 met de leden gedeeld. Door middel van het advies wordt aangegeven in welke mate kandidaten voldoen aan het profiel. Dat zal gebeuren aan de hand van drie categorieën: voldoet aan het profiel, voldoet in mindere mate aan het profiel of voldoet niet aan het profiel. Het advies wordt onderbouwd met een toelichting.

Voor het opstellen van de adviezen heeft het Landelijk Bestuur een commissie ingesteld. Om tot kwalitatief goede adviezen te komen is bij het samenstellen van de commissie gekeken naar bepaalde expertises en ervaring, denk hierbij aan leden met een HR-achtergrond, een politieke achtergrond en expertise op het gebied integriteit. Daarnaast is er gestreefd naar een zo divers mogelijke commissiesamenstelling op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en regio. Ook was het belang dat het Landelijk Bestuur en een afvaardiging van de partijtop in de commissies vertegenwoordigd zouden zijn in verband met de mogelijke toekomstige samenwerking.

Op basis hiervan is tot de onderstaande samenstelling gekomen:

  • Sigrid Kaag – Partijleider
  • Franc Weerwind – Minister voor Rechtsbescherming
  • Wietske Veltman – Vicevoorzitter Landelijk Bestuur
  • Amal Omar – Lid van de Landelijke Talentencommissie en HR Business Partner bij Cordaan
  • Han Polman – Commissaris van de Koning Zeeland
  • Tom de Bruijn – o.a voormalig Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ambassadeur en diplomaat
  • Céline Blom – Burgemeester van Nunspeet

Ten behoeve van het opstellen van de adviezen voert de adviescommissie met elke kandidaat drie gesprekken, waarin de componenten integriteit en politiek aan de orde komen. De gesprekken zijn fysiek en vinden plaats op het Landelijk Bureau in Den Haag.

Voor in de agenda

Als je als kandidaat bent geaccepteerd, volgen er gesprekken. Aan de hand van deze gesprekken, wordt een advies opgesteld. Deze gesprekken vinden plaats op zondag 3 september, woensdag 6 september en donderdag 7 september.

Deze gesprekken vinden fysiek plaats, op het Landelijk Bureau in Den Haag (Lange Houtstraat 11, 2511CV). De exacte data en meer informatie over de voorbereiding en de inhoud van deze gesprekken volgt op een later moment.  

Verder zijn er twee kandidaatpresentatiemomenten die vanuit landelijk georganiseerd worden. Deze vinden plaats op:

  • 16 september (Zwolle, ook online te volgen)
  • 17 september (Den Bosch)

Meer informatie over de exacte locatie van deze bijeenkomsten, als ook de invulling, ontvang je spoedig na eventuele acceptatie als kandidaat.

Tot slot

Let op dat je je kandideert voor de juiste functie. Er lopen op dit moment twee kandidaatstellingen tegelijkertijd voor de functie ‘Lijsttrekker’. Als je je wilt kandideren voor ‘Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024’, zorg dan dat je op ‘Kandideren’ of ‘Ondersteuningsverklaringen verzamelen’ klikt bij de stemming ‘Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024’.

Regeling Voorkeursacties

Om op een eerlijke manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld.