Alles over de Europese Parlementsverkiezing

Volgend jaar kiezen we een nieuw Europees Parlement. Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden, waarvan Nederland er 29 kiest. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. Hieronder lees je hoe.

Eerst zoeken we een lijsttrekker. De lijsttrekker stuurt het team van kandidaten aan.

  • Kandideren kon via MijnD66. Tot en met dinsdag 29 augustus 2023, 12.00 uur.
  • De stemgerechtigde D66-leden kunnen vanaf nu stemmen over de nieuwe lijsttrekker. Dit kan tussen donderdag 14 september 2023 en woensdag 27 september 2023, 12.00 uur.

Na de lijsttrekker gaan we op zoek naar kandidaten voor de rest van de lijst.

  • Kandideren kan via MijnD66 vanaf donderdag 21 september 2023 tot dinsdag 24 oktober 2023, 12.00 uur.
  • De lijstadviescommissie brengt uiterlijk eind december een conceptlijst naar buiten.
  • De stemgerechtigde D66-leden kunnen stemmen over de definitieve volgorde van de kandidatenlijst tussen donderdag 4 januari 2024 en woensdag 17 januari 2024, 12.00 uur.

Voor de Europese Parlementsverkiezing wordt een verkiezingsprogramma geschreven.

  • Binnenkort komt hier meer informatie te staan over hoe we tot een definitief verkiezingsprogramma komen.

Een afvaardiging van de Landelijke Talentencommissie heeft afgelopen winter gewerkt aan het opstellen van de profielen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is een zorgvuldig proces doorlopen. 

Input gesprekken 
Deze afvaardiging van de Landelijke Talentencommissie heeft geprobeerd om zo compleet en breed mogelijk mensen uit te nodigen voor gesprekken over de EP-profielen. Dit heeft tot ruim 20 gesprekken geleid. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een viertal onderwerpen: D66 in de context van het Europese Parlement, de taken en verantwoordelijkheden van een Europarlementariër, de taken en verantwoordelijkheden van de lijsttrekker en de competenties die horen bij deze context, taken en verantwoordelijkheden. Gesprekken werden altijd in duo’s gevoerd en duurde tussen de 30 en 75 minuten, waarbij met de meerderheid digitaal is gesproken en met een aantal ook op locatie in Brussel. De gesprekken zijn in vertrouwelijkheid gevoerd. 

Uitgangspunten

Handvat voor de lijstadviescommissie Het profiel is geschreven als een handvat voor de lijstadviescommissie waaraan ze kandidaten kunnen meten op geschiktheid. Dit betekent dat we hoge verwachtingen neerzetten met veel wensen. Dit helpt de lijstadviescommissie later in het proces om gefundeerde afwegingen te kunnen maken. Hierbij zijn we wel scherp geweest op het voorkomen van onnodig gecreëerde barrières. 
De competenties van een Europarlementariër Het profiel is geschreven in de wetenschap dat er 29 zetels in het Europees Parlement te verdelen zijn binnen Nederland. Dit is van invloed op de manier hoe je effectief kunt zijn als Europarlementariër en daarmee van invloed op de competenties waarover een kandidaat moet beschikken. 
Uitgebreide inleiding over het Europees Parlement Het profiel kent een relatief uitgebreide inleiding over het Europees Parlement. Voor mensen bekend met het Europees Parlement zal het misschien overbodig voelen. Maar voor mensen die niet bekend zijn met de structuur, dient deze inleiding als een achtergrond voor waarom mensen een bepaald profiel moeten hebben als Europarlementariër en waarom dat fundamenteel anders is dan een gemeenteraadslid of tweede kamer lid.

De profielen voor de lijsttrekker en de overige kandidaten zijn door de leden vastgesteld op Congres 117 op zaterdag 13 mei 2023. 

Om op een eerlijke manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je onderstaand.

Dinsdag 29 augustus 2023 | 12.00 uur

Donderdag 14 september 2023

16 september 2023 | 17 september 2023

Op 16 september 2023 (Zwolle) en 17 september 2023 (Den Bosch) kunnen leden kennismaken met de kandidaat-lijsttrekkers. Meer informatie over deze bijeenkomsten volgt spoedig.

Woensdag 27 september 2023 | 12.00 uur

Dinsdag 24 oktober 2023 | 12.00 uur

Woensdag 17 januari 2024 | 12.00 uur