Interne verkiezing lijsttrekker Europese parlementsverkiezingen

Volgend jaar kiezen we een nieuw Europees Parlement. Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden, waarvan Nederland er 29 kiest. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. We kiezen eerst een lijsttrekker. Hieronder lees je hoe.

Eerst zoeken we een lijsttrekker. Deze persoon staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan. Ieder lid van D66 kan zich kandidaat stellen voor deze functie, mits deze persoon voldoet aan de daaraan gestelde vereisten in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij.

Het kandideren verloopt via MijnD66, evenals het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Met het afgeven van een ondersteuningsverklaring laten leden zien dat ze jouw kandidatuur ondersteunen. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is 1% van het totaal aantal stemgerechtigde leden (art. 6.10 lid 2 sub a HR) op 1 juni 2023 (besluit). Dit aantal is inmiddels vastgesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op 249 (besluit). De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap (inclusief het verzamelen van ondersteuningsverklaringen) opent op donderdag 29 juni 2023 en sluit op dinsdag 29 augustus 2023, 12.00 uur. Uiterlijk 29 augustus 2023, 12.00 uur, moet jouw volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier (inclusief ondertekende Code voor goed gedrag) en het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen binnen zijn bij de Landelijke Verkiezingscommissie.

Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking door het door het Congres vastgestelde Profiel Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024.

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de nieuwe lijsttrekker. De stemming opent op donderdag 14 september 2023 en sluit op woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur.

Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking tot het Profiel lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 2023. Deze is, in verband met spoedeisendheid, op grond van artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld door het Landelijk Bestuur.

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de nieuwe lijsttrekker. De stemming opent op woensdag 2 augustus 2023 en sluit op woensdag 9 augustus 2023 om 17.00 uur. De uitslag wordt bekendgemaakt op zaterdag 12 augustus.