Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 maart 2020

Coronamaatregelen voor studenten

Colleges, practica, stages en uitwisselingen. Veel van de gebruikelijke onderwijsvormen gaan nu niet door. Daarnaast zijn bijbaantjes op dit moment erg onzeker. Daarom zet D66 zich in om meer duidelijkheid te krijgen voor studenten. Lees hier alle maatregelen rondom de coronacrisis voor studenten.

Onderwijs op afstand

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op afstand aangeboden. Docenten doen op dit moment hun best om onderwijs, bijvoorbeeld colleges, online te organiseren. Opleidingen zoeken naar alternatieven en andere passende oplossingen om studievertraging te voorkomen voor studenten die door de coronamaatregelen hun stage of uitwisseling hebben moeten onderbreken.

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Opleidingen in het mbo, hbo en wo doen er alles aan om studievertraging te voorkomen. Dat zal bij stages of praktische lessen niet altijd lukken. Voor studenten in hun laatste jaar is het ook niet mogelijk om hun achterstand weer in te lopen in de latere jaren van hun opleiding. Daarom krijgen alle studenten die afstuderen tussen september 2020 en eind januari 2021 drie maanden les-, cursus- en collegegeld terug. Dat betekent voor bbl-student in het mbo €150, voor een bol-student in het mbo €300 en voor een student in het hoger onderwijs €535.

Ook is er specifiek aandacht voor studenten waarvan het recht op basisbeurs (in mbo-bol) en aanvullende beurs afloopt. Daarom krijgen die studenten waarvan het recht op hun beurs in juli, augustus en september afloopt eenmalig financiële steun. Voor mbo(bol) studenten met een basisbeurs betekent dit €800, ontvangen zij ook een aanvullende beurs krijgen ze €2000. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is de eenmalige ondersteuning €1500.

Compensatie voor studenten die tussen september 2020 en eind januari 2021 afstuderen:

Studierichting: Drie maanden les-, cursus en collegegeld:
mbo: beroeps begeleidende leerweg (bbl) €150
mbo: beroeps opleidende leerweg (bol) €300
hoger onderwijs €535


Compensatie voor studenten die recht hebben op een (aanvullende) beurs die afloopt:

Studierichting & beurs: Eenmalige compensatie:
mbo-bol met basisbeurs €800
mbo-bol met basis- en aanvullende beurs €2000
hoger onderwijs met aanvullende beurs €1500

 

OV-studentenkaart met drie maanden verlengd

Studenten kunnen met de OV-studentenkaart doordeweeks of in het weekend gratis reizen. Op deze kaart hebben studenten in het hoger onderwijs normaal gesproken recht voor de nominale duur van je studie + 1 jaar. Studenten maken tijdens de coronacrisis geen gebruik van de OV-kaart. Als ze de periode waarop ze recht hebben de OV-kaart zouden willen bevriezen dan zouden ze ook de hele studielening moeten stopzetten. De Minister van Onderwijs heeft daarom de OV-studentenkaart voor alle studenten in het hoger onderwijs met drie maanden verlengd. Afhankelijk van hoe de coronacrisis verloopt, wordt gekeken of de duur van deze maatregel lang genoeg is.

Bijbanen behouden

Studenten werken vaak op 0-urencontracten of werken parttime. Door de maatregelen die worden genomen tegen het coronavirus, hebben veel ondernemers veel minder werk of zijn zelfs gesloten. Het kabinet heeft aan het begin van de coronacrisis meteen 90% van de loonkosten van ondernemers overgenomen die door de crisis minder inkomsten hebben. De voorwaarde voor de steun is dat zij hun medewerkers niet ontslaan. Dat zorgt ervoor dat banen niet verloren gaan. De maatregel geldt voor drie maanden. Momenteel wordt besproken hoe het vervolg van het ondersteuningspakket eruit moet zien. D66 heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor flexwerkers.

Studiefinanciering en terugbetalen

Studenten kunnen gebruik maken van de leenmogelijkheden van de studiefinanciering. Het is mogelijk om met terugwerkende kracht de lening te verhogen.

Terugbetalers kunnen als dat nodig is de terugbetaling tijdelijk stopzetten. Bekijk deze pagina op de website van DUO voor meer informatie over de aflosvrije periode. Als deze periode al is opgebruikt dan zal DUO coulance betrachten.

Het bindend studieadvies wordt een jaar uitgesteld

Studenten kunnen door de coronacrisis studievertraging oplopen waardoor zij de bsa-norm niet halen. Met de universiteiten en hogescholen is daarom afgesproken dat zij een negatief bindend studieadvies zo veel mogelijk een jaar uitstellen.

Aankomende studenten

Veel aankomende studenten zijn eerst met het hier en nu bezig in plaats van met de opleiding van volgend jaar. De deadline om je aan te melden voor een studie is daarom verschoven naar 1 juni. Dat geeft aankomende studenten meer tijd om zich te oriënteren.

Voorlichting-, matching- en selectiedagen kunnen nu niet doorgaan. Hogescholen en universiteiten verzorgen een alternatieve mogelijkheid om te kijken of de studie bij je past. Studenten die zich aanmelden voor een selectieve studie weten uiterlijk 15 juni of zij voor de studie zijn geselecteerd.

Studenten in het buitenland

In het begin van de coronacrisis hebben we aandacht gevraagd voor Nederlandse studenten die voor stage of studie in het buitenland zaten. Als studenten hulp nodig hebben om terug te keren, kunnen ze allereerst contact opnemen met de eigen onderwijsinstelling. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247.