Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 januari 2016

Drugsbeleid vraagt om een andere aanpak

Niet repressie maar gezondheid moet leidend zijn bij drugsbeleid. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover. Lees het opiniestuk van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en PvdA-Kamerlid Marith Volp uit Trouw hieronder.

Lees hier de drugsnotitie van D66 en PvdA.

Een war on drugs is niet meer van deze tijd. Stoere woorden en harde repressie zouden omgeruild moeten worden voor instrumenten gericht op het verminderen van gezondheidsrisico’s. De focus op preventie, voorlichting en verslavingszorg zou leidend moeten zijn bij het internationale drugsbeleid. Nu Nederland voorzitter is van de EU en staatssecretaris van Rijn dit jaar naar een speciale bijeenkomst gaat van de Verenigde Naties is het de hoogste tijd om te pleiten voor een andere aanpak.

In april van dit jaar wordt door de Verenigde Naties de derde ‘United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem’ georganiseerd. In deze bijeenkomst maken landen afspraken over het drugsbeleid wereldwijd. In 1998 is in de laatste UNGASS afgesproken dat aan de hand van een stappenplan drugs de wereld uitgeholpen zouden worden: de zogenaamde war on drugs. Dat doel is niet gehaald. En dat is geen verrassing: het zal onmogelijk zijn om alle drugs de wereld uit te bannen. En het is de vraag of die aanpak, gericht op het criminaliseren van drugsgebruikers, effectief is. D66 en de  focussen liever op het beperken van de gezondheidsrisico’s van drugs. Daarvoor is een koerswijziging in het internationale drugsbeleid noodzakelijk. Geen spierballentaal, maar de focus op het beperken van de schade die drugsgebruik met zich mee kan brengen, in wetenschappelijke kringen bekend als ‘harm reduction’.

Het huidige drugsbeleid heeft een enorme maatschappelijke impact. In veel landen worden drugsgebruikers als criminelen gezien, waardoor ze geen (medische) hulp krijgen. Zo hebben drugsgebruikers door het delen van naalden nog steeds 28 keer zoveel kans op hiv. En slechts 1 op de 10  van drugsgebruikers met hiv krijgt medicijnen. Ook jongeren die drugs gebruiken worden vaak aan hun lot overgelaten door het ontbreken van specifiek beleid gericht op preventie van drugsgebruik. Maar denk ook aan de milieuschade die drugsproductie veroorzaakt. Bovendien drijven armoede en gevoelens van uitzichtloosheid mensen in de handen van grote drugssyndicaten of georganiseerde criminele organisaties.

Doorbraak

Het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en de recente verschuiving van het drugsbeleid van de Verenigde Staten, waar verschillende staten al een progressief drugsbeleid voeren, bieden juist nu de kans om gezamenlijk tot een verbeterd drugsbeleid te komen.  Volop kansen dus om tijdens deze UNGASS te komen tot een doorbraak in de impasse. Staatssecretaris Van Rijn zou als coördinerend bewindspersoon het voortouw moeten nemen om deze omslag in beleid mogelijk te maken.

Wij stellen daarom voor dat van het huidige budget voor drugsbestrijding 10% geïnvesteerd wordt in het beperken van de gevolgen voor de gezondheid van drugs(gebruik). Deze middelen moeten niet alleen worden ingezet voor verslavingsbehandeling, maar bijvoorbeeld ook voor het opleiden van verslavingshulpverleners. Daarnaast zijn hulpprogramma’s voor jongeren broodnodig. Zo begint in Oost-Europa 30% van de gebruikers al voor de leeftijd van 15 jaar met drugs. Naast medische hulp moeten we ook inzetten op structurele verbetering van de leefomstandigheden van deze jongeren. Ook roepen we de staatssecretaris op om aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van diegenen die door het huidige drugsbeleid risico lopen uitgebuit te worden. Zet bijvoorbeeld in op microfinanciering om mensen onafhankelijker te maken van criminele organisaties of drugssyndicaten. Het is de hoogste tijd voor een nieuw, werkbaar visie met de volle aandacht op gezondheid in plaats van repressie. Wij zullen donderdag aan staatssecretaris Van Rijn onze aanbevelingen overhandigen tijdens het overleg drugs.