Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

Wet open overheid voor betere democratie

D66 en GroenLinks hebben de Wet open overheid (Woo) ingediend. De wet regelt dat overheden meer informatie uit zichzelf openbaar moeten maken. Zo komt er meer transparantie. Ook hebben kritische burgers en journalisten voortaan meer en makkelijker toegang tot informatie. Dit zorgt voor een beter functionerende democratie. De Woo vervangt de huidige Wet openbaar bestuur (Wob).

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg: “Met deze aanpassingswet staat het doel van een meer open overheid recht overeind. Maar we maken met de aanpassing de wet beter uitvoerbaar en goedkoper. Ik ben blij met de steun die wij hiermee hebben gevonden bij de Rijksoverheid en lokale overheden.”

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bart Snels: “Een democratie kan alleen functioneren door tegenmacht. Daarvoor is informatie nodig. De overheid is van ons allemaal, dus de informatie van de overheid is ook van ons allemaal. Deze wet regelt dat de overheid meer informatie uit zichzelf openbaar moet maken.”

De Woo werd al in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. In de Eerste Kamer waren er bezwaren over de kosten en de uitvoerbaarheid. In overleg met het kabinet zijn GroenLinks en D66 nu tot een aangepaste wet gekomen. Met deze aanpassingswet blijft het doel van de wet in stand: een meer actieve openbaarheid.

Thema

Rechtsstaat & democratie

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

Lees meer