Stem
jouw provincie
vooruit.

Op woensdag 15 maart mag je naar de stembus. Deze verkiezingen gaan ergens over. Over de plek waar je woont. Jij kiest wie de koers bepaalt in jouw provincie. En indirect stem je over de Eerste Kamer. 

Jouw stem gaat over of we ruimte geven aan de natuur, woningbouw en landbouw. Hoe vervuilende industrie plaatsmaakt voor innovatieve bedrijven. Hoe we energie opwekken die niet alleen schoon is, maar ons ook onafhankelijk maakt van vervelende regimes. En hoe we versneld betaalbare woningen bouwen. Op al die vragen moeten provinciale politici straks een antwoord bieden. 
 
Deze verkiezingen gaan over het blijven dralen in politiek gedoe of het maken van echte keuzes. Over Nederland in stilstand achterlaten of ons land vooruitbrengen. 

Echte keuzes, het eerlijke verhaal. De tijd van pappen, nathouden en vooruitschuiven is voorbij. Nederland verdient beter. D66 maakt keuzes voor de toekomst, ook als die moeilijk zijn of nu pijn doen.  
Betaalbare woningen. D66 wil dat alle mensen een betaalbaar huis kunnen vinden in de buurt waar ze thuis zijn. Wij willen vóór 2030 meer dan een miljoen huizen bouwen. Dat is de enige manier om aan de groeiende vraag te voldoen. Niet handelen is stilstand.
Vooruit met gezonde natuur. We brengen kringlooplandbouw in de praktijk. Meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer en minder vlees eten. Want boeren niet een eerlijke prijs betalen leidt tot stilstand. Inzetten op dierenwelzijn en biodiversiteit brengt ons vooruit.
Groene energie. We investeren in groene energie omdat we de aarde leefbaar willen houden voor onze (klein)kinderen en om versneld energie onafhankelijk te zijn. De oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van het Russisch gas heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Afhankelijk blijven van antidemocratische regimes zorgt voor stilstand.

Je geeft niet alleen richting aan hoe we Nederland verder vormgeven. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. Extreme geluiden klinken steeds luider. En lijken daarmee soms normaler. Maar dat zijn ze verre van. Extreme geluiden, aangewakkerd door een politiek van stilstand.  
 
Gaat Nederland mee in deze stroming die wetenschap ontkent, journalisten en rechters verdacht maakt en de klimaatcrisis in twijfel trekt? Of doen we elkaar een handreiking, zodat we vooruit kunnen?

Wij hebben onze keuze gemaakt. Jij ook?

Stop Stilstand.
Stem vooruit.
Stem D66.

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.