Ik ben D66

Stijn Warmenhoven (19) is student geschiedenis, medeoprichter van Youth for Climate én de jongste kandidaat op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Hoe heb je Youth for Climate opgericht?
“In januari 2019 zat ik in de klas en las ik in een NOS-bericht dat er in Brussel 2.500 spijbelende scholieren het verkeer platlegden voor een beter klimaatbeleid. Wat gaaf, dacht ik – wanneer is dat bij ons, want daar wil ik ook heen! Maar dat bleek niet het geval, dus heb ik een berichtje gestuurd naar een aantal medescholieren dat ik dat in Nederland wilde organiseren. Na een paar weken stonden er 20.000 scholieren op het Malieveld te spijbelen voor een beter klimaat!”

Wat heeft je getriggerd om actief te worden voor het klimaat?
“Bij mij begon de zorg over het klimaat in de vierde klas door een aardrijkskundeleraar die erg sceptisch deed over het hele klimaatprobleem. Dat verbaasde me en maakte dat ik me er verder in ging verdiepen. Toen ontdekte ik dat we tegen een heel groot probleem aan zouden lopen.”

Tijdens de Troonrede werd je genoemd vanwege je briefwisseling met een 94-jarige veteraan?
“Klopt. Daarin deed ik een oproep aan oudere generaties om samen te werken, niet alleen bij het bestrijden van de coronacrisis, maar ook de klimaatcrisis – die andere grote crisis die er dus aan gaat komen. We kúnnen die crisis nog voorkomen, maar dan moeten we – met zijn allen – wel alle zeilen bijzetten.”

En dus… ga je de politiek in!
“Ik ben nu een jaar lid van D66. Eerder kon niet vanwege mijn voorzitterschap van Youth for Climate; we hebben altijd nadrukkelijk gezegd dat we onafhankelijk zijn en daar past een partijlidmaatschap niet bij. Ik was vanuit mijn rol als voorzitter al een paar keer in de Tweede Kamer en bij de D66-fractie geweest en dat beviel me heel goed. Op een zeker moment werd me gevraagd of het Kamerlidmaatschap niet wat voor me zou zijn. Na een tijdje nadenken heb ik besloten mezelf aan te melden.”

Hoe wil je jezelf profileren tijdens de campagne?
“Ik wil jongeren veel meer inspraak geven, en dan vooral op het gebied van klimaat. Want een van de zaken die me tijdens mijn tijd in Youth for Climate bijzonder geërgerd heeft, is dat wij als jongeren enorm afhankelijk zijn van politici die besluiten nemen over ónze toekomst. Ik wil dat heft veel meer in eigen hand nemen, om zo – namens alle jongeren – meer zeggenschap te krijgen over hoe wij er over vijftig jaar bij zitten.”