Groene stad van
de toekomst

D66 wil dat mensen hun burgemeester direct kunnen kiezen. Want deze bestuurder is niet alleen verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, maar geeft zijn of haar gemeente smoel en kleur. Deze aflevering: Franc Weerwind.

Dit artikel is eerder verschenen in Democraat

tekst: Caïne Roland

Almere kreeg haar eerste inwoners pas in 1976 en nu is het de achtste stad van Nederland. Die groei gaat niet zonder uitdagingen, zegt burgemeester Franc Weerwind. “De stad blijft groeien en veranderen. We bouwen een eigen identiteit op en moeten die ook behouden.” Weerwind heeft al vaker de ambtsketen om mogen hangen. Toch is het burgemeesterschap van Almere speciaal. “Het is een grote stad met grootstedelijke problematiek. Prachtig om te zien wat er op ons af komt en wat we daarmee kunnen. Mensen hier zien mogelijkheden en hebben lef.” Hij gaat daarom graag voor een tweede termijn als burgervader, zo heeft hij al bekend gemaakt

Een van Weerwinds belangrijkste actiepunten voor Almere is werkgelegenheid. “Er moet een gezondere balans komen tussen wonen en werken, anders zijn we als stad incompleet. Nu gaat zestig procent van de mensen de stad uit voor hun baan.” Meer werkgelegenheid wordt een nóg belangrijker punt wanneer Almere verder groeit. “Het is de bedoeling dat we binnentien jaar van 214.000 naar 350.000 inwoners gaan. Onze ligging is ideaal om de drukte in de Randstad te ontlasten. Daar staat tegenover dat de infrastructuur en het openbaar vervoer aangepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere. Ik heb daar veel met Rob Jetten over gesproken en nu is dit een deal met Den Haag.”

Tegelijkertijd moet Almere ook groen en aantrekkelijk blijven. “We zijn de groenste 100.000+ stad in Nederland. Mensen moeten kunnen recreëren en ontspannen in de natuur en goed gebruik kunnen maken van de fiets.” Voor deze fijne en groene omgeving hebben Weerwind en zijn voorgangers hard geknokt. “Vroeger was de kreet In Almere wil je nog niet dood gevonden worden; nu is het een plek waar je kansen hebt. Jonge architecten maken hier bijzondere, prijswinnende bouw. In het gebied Oosterwold mogen mensen zelf hun woningen en omgeving inrichten. Dat pionieren gaat met vallen en opstaan maar er is hier echt ruimte voor mensen om zich te ontplooien. Almere is een ongelofelijk mooie en ‘onbekende’ plek. Ze zoekt, bruist, groeit en is volwassen aan het worden.”

Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar lang het podium van de Floriade Expo, die elke tien jaar in een Nederlandse gemeente wordt gehouden. Weerwinds enthousiasme over de wereldtuinbouwtentoonstelling in zijn stad duidt niet op het hebben van groene vingers. Of op de wens van een tuintje achter het gemeentehuis. Nee, Weerwinds plannen zijn groot: “Het moet een ándere Floriade worden: de groene stad van de toekomst. We bouwen een woonwijk die de problemen laat zien waar de wereld mee te maken heeft. Thema’s als energie, schone lucht, voedsel, water en stedelijke tuinbouw komen langs. We willen onze creatieve en innovatieve ideeën laten zien aan de wereld. Als de tentoonstelling afgelopen is, blijft deze woonwijk staan en wordt deze uitgebouwd. Natuurlijk wil ik dit meemaken als burgemeester!”

Naast zijn burgemeesterschap van Almere is Weerwind ook voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland. Deze stond het afgelopen jaar, net zoals de rest van Nederland, in het teken van de coronacrisis. “Ik heb veel mensen gezien die ziek zijn. We zijn eerder gelukkig niet in aanraking gekomen met SARS of Ebola, maar ik verwacht dat er in de toekomst meer infectieziekten komen. We moeten daarom beter nadenken over gezondheid en natuur.” Over het burgemeesterschap zelf heeft Weerwind ook een duidelijke visie. Hij gelooft in een gekozen burgemeester, waar D66 zich al sinds haar oprichting hard voor maakt. Toch zijn we er dan nog niet, zegt Weerwind. “De samenleving moet zo veel mogelijk invloed krijgen op het lokale bestuur. Met alleen een gekozen burgemeester heb je een ridder zonder paard. Om écht wat te kunnen doen, moet er meer verantwoordelijkheid naar hem of haar toe. Er is uitvoerende kracht nodig, die is nu zeer beperkt. Je kiest iemand op basis van wat hij of zij wil bereiken en hebt vervolgens verwachtingen van die persoon. Die moet hij of zij wel kunnen realiseren. Anders heb je een papieren leeuw en niet meer dan dat.”

Weerwind was tevens lid van de verkiezingsprogrammacommissie (VPC), die het programma schreef voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen: Een nieuw begin – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. “Als D66’er geloof ik in de krachten van iedereen, maar zie ik ook de ongelijke kansen die mensen hebben. Ik heb racisme aan den lijve meegemaakt. Het glazen plafond is er nog steeds. Voor bijvoorbeeld vrouwen, transgenders en gekleurde mensen. Dat past niet. Alle talent is nodig in ons land. Er liggen nog veel uitdagingen in het verschiet. Het zijn grote en moeilijke vraagstukken, maar het is ook een mooie tijd waarin we goede beslissingen voor de toekomst maken.”

Franc Weerwind
22.09.1964