Zon en wind in Veldhoven

D66 Veldhoven is groot voorstander van gebruik van energie afkomstig van zon en wind. De klimaatverandering maakt het nodig dat we naar alternatieve energiebronnen omschakelen. En wel heel snel! Wat betekent dit voor de plaatsing van zonnepanelen en windmolens in Veldhoven?

Windmolens in de mist Beeld: laura Pennwell

Zonnepanelen op daken

Heel veel inwoners van Veldhoven hebben al zonnepanelen op het dak. Dat is een prachtig gezicht! Maar we hebben meer zonne-energie nodig dan we individueel als inwoners van Veldhoven op onze daken kunnen opwekken. Kijkend naar onze gemeente, dan zien we enorme oppervlakten van bedrijfsdaken die niet benut worden voor het plaatsen van zonnepanelen. En dat terwijl zonnepanelen op daken grote voordelen hebben boven panelen in weilanden: ze nemen geen landbouwgrond in en ze ontsieren het landschap niet. D66 Veldhoven wil dan ook dat alles op alles wordt gezet, om eerst de bedrijfsdaken maximaal vol te leggen, vòòr de gemeente naar andere plekken kijkt. Zonnepanelen in weilanden zijn wat D66 Veldhoven betreft de laatste oplossing. Als andere locaties, op daken of op geluidswallen langs (snel)wegen niet beschikbaar zijn, of al volledig vol liggen met panelen.

Waarom krijgt Veldhoven geen windmolens?

In de Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio waar Veldhoven bij hoort, zijn de zoekgebieden aangegeven waar windmolens kunnen komen. Ondanks het enthousiasme van D66 Veldhoven voor windenergie, blijkt het na onderzoek voor de RES zo te zijn dat nergens in Veldhoven plek is voor windmolens. Dat komt onder andere door de nabijheid van de luchthaven. Het is simpelweg niet veilig genoeg voor het luchtverkeer. Maar ook doordat we te weinig geschikt buitengebied hebben om windmolens te plaatsten. Er is letterlijk geen ruimte voor. Dat is de reden waarom Veldhoven helaas geen windmolens heeft of in de nabije toekomst zal kunnen krijgen.