De afgelopen week hebben we als gemeenteraad gesproken over de begroting voor de komende jaren. Dat is voor een gemeente als Veldhoven zo’n 167 miljoen euro. Voor de op te stellen begroting is het coalitieakkoord natuurlijk een erg belangrijke leidraad. Wij zijn verheugd dat we ook dit jaar in de begroting konden vaststellen dat we flink bezig zijn, om de voor de Veldhovenaren gemaakte afspraken, om te zetten in beleid. Beleid waar de inwoners in deze uitdagende tijden van profiteren. Dit artikel is een globale samenvatting van de uiteindelijk zo’n 12 uur durende algemene beschouwingen.

Naar goed gebruik beginnen de algemene beschouwing met de eerste reacties van de fractievoorzitters op de begroting. Hieronder kan de bijdrage van onze fractievoorzitter Piet Wijman bekeken worden.

Beeld: D66 Veldhoven

Naast de bespiegelingen van de fractievoorzitters zijn de algemene beschouwingen ook het moment om nog nieuw beleid en verzoeken tot bepaalde acties toe te voegen aan de opdracht die we als gemeenteraad geven aan het college ter uitvoering. Middels een dertigtal moties en amendementen hebben de partijen daar dan ook gretig gebruik van gemaakt. Er was ruimte voor debat en de sfeer was goed, de gehele raad heeft dan uiteindelijk ook positief gestemd over de begroting.

We hebben zelf het initiatief genomen voor een motie die oproept om bij de herijking van het bestemmingsplan van onze nieuwste woonwijk (Zilverackers-Kransackerdorp) de mogelijkheden voor ontmoeting en eerstelijnszorg toe te voegen.

Daarnaast hebben wij een motie opgesteld die opriep om als gemeente een soortenmanagementplan op te stellen. Door een recente gerechtelijke uitspraak moeten woningeigenaren bij het aanbrengen van isolatie ecologisch onderzoek doen en maatregelen opstellen om beschermde diersoorten die in de spouw kunnen verblijven te beschermen. Dit is een extra drempel met een bijbehorend kostenplaatje. Maar een gemeente kan ook in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek doen en maatregelen nemen op gebiedsniveau, zodat dit niet meer op het bordje van individuele woningeigenaren ligt.

We hebben ook een motie mede ingediend die de gemeente opriep in gesprek te gaan met mensen die zich hard willen maken voor het opfleuren van de openbare buitenruimte, er mag wat ons betreft een extra sprankeling toegevoegd worden aan Veldhoven.

Naast onze (mede)ingediende moties hebben we o.a. ook de oproepen ondersteund waar het gaat om de omarming van “De Veldwijzer” binnen armoedebeleid en het nog eenmaal voorzien van financiële middelen die de voedselbank in staat stellen vers groente en fruit in te kopen voor hun “klanten”. Oproepen om inloopuren zonder afspraak bij het gemeentehuis te introduceren als proef en stemondersteuning te voorzien voor zij die dat nodig hebben in het stemhokje konden ook onze goedkeuring krijgen.

We hebben ook de oproep ondersteund als het gaat om het toelaten van het bouwen van extra woningen op ruime percelen, evenals het inventariseren hoe en of evenementen organisatoren ondersteuning benodigd hebben om Veldhoven blijvend te laten bruisen.

Al met al kijken wij positief terug op de algemene beschouwingen en kan het college, gevoed met ideeën en een goedgekeurde begroting er weer flink tegenaan.