D66 Veldhoven wil onderzoek zelfbewoningsplicht

De fractie van D66 heeft het college van burgemeester en wethouders door middel van een artikel 42 vraag opgeroepen te kijken naar de mogelijkheid van invoering van zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. De plicht om na aankoop van een nieuwbouwwoning er ook daadwerkelijk zelf in te gaan wonen kan een van de instrumenten zijn bij het terugdringen van de enorme krapte op de woningmarkt, zeker voor starters. Met enige regelmaat worden betaalbare nieuwbouwwoningen door beleggers gekocht en vervolgens tegen een zeer hoge huurprijs weer teruggebracht op de markt. Een aantal gemeenten voerde om die reden de zelfbewoningsplicht al in.

Volledige tekst van de artikel 42 vragen van D66 Veldhoven

bouwtekeningen

bouwtekeningen Beeld: Sven Mieke

“Steeds meer gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in voor nieuwbouwwoningen. De koper wordt hiermee verplicht zelf het huis te gaan bewonen. Het is dan dus niet langer toegestaan om de woning te kopen en direct weer te verhuren. De maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze tegen hoge tarieven verhuren. Die constructie is er namelijk mede de oorzaak van dat prijzen van het schaarse woningaanbod steeds verder oplopen. Dit maakt het kopen van een woning, voor met name starters, actueel tot een vrijwel onmogelijke zaak.  

Op dit moment hebben achttien gemeenten de woonplicht voor nieuwbouw ingevoerd, variërend van grote steden als Amsterdam, Utrecht en Zwolle tot kleinere gemeenten als Bernheze, Nuenen en Bergeijk. Ook in Veldhoven zien we kort na de oplevering van nieuwbouwprojecten soms al meteen de ‘te huur/for rent’ bordjes op de ramen van de woningen. Enkele maanden geleden nog bij de oplevering van een appartementencomplex aan de Dorpsstraat.

Deze ontwikkelingen zijn voor D66 Veldhoven de aanleiding om het college van B&W vragen te stellen over de mogelijkheid om ook in onze gemeente de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouw in te voeren:

Is het college van mening dat de extreme druk op de woningmarkt in Veldhoven een maatregel als de zelfbewoningsplicht rechtvaardigt? En wat zijn de overwegingen die deze mening onderbouwen.

Is het college van plan de mogelijkheden van de invoering van een zelfbewoningsplicht in Veldhoven te onderzoeken? Indien het antwoord daarop neen is, vragen we graag om een onderbouwing daarvan. Als het college wel onderzoek doet, is onze vraag wanneer de raad de resultaten van dat onderzoek kan verwachten?”