Stem in vrijheid.
Voor vrijheid.

Sigrid Kaag - D66-leider Sigrid Kaag presenteert een nieuw akkoord. Beeld: D66

Nederlanders staan naast Oekraïners. We zijn bereid tot grote opofferingen. We steunen sancties, ook al raken die onszelf. We bieden onderdak en een veilig thuis, ook al kampen we met woningnood.

Nederland kan dit.

Op 14, 15 en 16 maart kunnen wij onze steun geven aan de democratie waar Oekraïners nu zo moedig voor vechten.

Maak gebruik van uw stemrecht. Ga naar het stemlokaal bij u om de hoek. Hanteer het wapen dat ons allen is gegeven: het rode potlood.

Voor verkiezingen behoor ik dan te zeggen: stem D66.
Nu zeg ik vooral: ga stemmen.

Stem op een partij die de democratie beschermt, niet bedreigt. Stem op een partij die tegenstellingen wil overbruggen, niet aanjagen.

Extremisme biedt geen oplossing voor uw buurt, uw dorp of uw stad. En is slecht voor onze democratie.

Stem in vrijheid. Voor vrijheid.
Wees niet stil. Gebruik uw stem.

Wij zijn met velen.