Vrij om te werken waar je wilt

Veel Nederlanders werken in het buitenland. Dat is van grote waarde: ze zijn ambassadeurs voor Nederland. Het huidige kabinet heeft stemmen voor hen lastiger gemaakt en subsidies voor onderwijs in het buitenland afgeschaft. Ook hebben deze Nederlanders geen indirect stemrecht voor de Eerste Kamer. D66 wil een spoedige aanpassing van de Kieswet en Grondwet om dit democratisch tekort op te lossen. Verder kunnen expats zonder hierover te zijn geïnformeerd automatisch het Nederlanderschap verliezen. Voor D66 is dit een principekwestie. Iedere Nederlander is vrij om te gaan en staan waar hij wil. D66 wil de maatregelen die het huidige kabinet heeft genomen tegen Nederlanders die verblijven in het buitenland terugdraaien. Werken in het buitenland kan niet op zichzelf een reden zijn om iemand het Nederlanderschap te ontnemen. Bovendien wil D66 dat het innemen van het Nederlanderschap altijd een beslissing is van de rechter.