Terugdringen jeugdwerkloosheid

Jongeren onder de 25 zijn twee keer zo vaak werkloos. Voor een eerste stap naar economische zelfstandigheid en de start van een carrière is het belangrijk dat jongeren snel een baan kunnen vinden.

Dit doen we door de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken en het verbeteren van studiekeuzes. Maar ook door jongeren te helpen met het versterken van hun netwerk en het verbeteren van hun sollicitatie- en arbeidsmarktvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief of bij het voeren van een sollicitatiegesprek.

Voor werkgevers maken we het financieel aantrekkelijk om langdurig werkloze jongeren in dienst te nemen. D66 verwacht van werkgevers dat zij ook verantwoordelijkheid nemen.