Meer kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking

Veel werkgevers zijn terughoudend om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Vaak is dit niet terecht: werkgevers die mensen met een functiebeperking in dienst hebben zijn overweldigend positief over hun werk, hun motivatie en meevallend ziekteverzuim. Wij willen het talent van mensen met een arbeidsbeperking benutten en zorgen dat ze zoveel mogelijk kans hebben mee te doen.

Bestaande regelingen

Dit begint met zorgen dat bestaande regelingen blijven bestaan, beter worden gebruikt en dat werkgevers deze kennen. Veel is al geregeld: de no-riskpolis waarbij het UWV het loon betaalt van de zieke werknemer; premiekorting waarbij werkgeverslasten voor werknemers met een beperking lager zijn ter compensatie van eventuele lagere productiviteit; proefplaatsing waarbij een werkgever gratis twee maanden mag kijken of iemand geschikt is voor de functie, terwijl diegene de uitkering behoudt; en de jobcoach, een collega die mensen met een arbeidsbeperking in hun werk ondersteunt.

Beloon werkgevers die zich inzetten

D66 wil dat werkgevers die voorop lopen daarvoor erkend worden. Dit kan bijvoorbeeld via een zogenaamd Two Ticks-keurmerk voor werkgevers. Een bedrijf kan dit keurmerk aanvragen bij de overheid als het expliciet aangeeft dat het hebben van een handicap bij sollicitanten geen enkel bezwaar is. Sociale ondernemingen worden bij goed gedrag fiscaal beloond.

Afspraken moeten worden nagekomen

Wij gaan ervan uit dat werkgevers de afspraak om 125.000 extra werkplekken te realiseren nakomen. Als dat niet het geval is, treedt het wettelijke quotum in werking. Wij willen daarbij wel zorgen dat werkgevers en werknemers elkaar beter vinden. Voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, maken we beschut werk beter bereikbaar, zodat de 30.000 beschikbare plaatsen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Daarnaast moet bijverdienen, het accepteren van een tijdelijke baan of een deeltijdbaan binnen de Participatiewet aantrekkelijker worden.

Inzet op preventie

D66 wil arbeidsongeschiktheid in de eerste plaats voorkomen. Daarom zorgen we voor voldoende bedrijfsartsen. Deze krijgen een sterke preventieve rol. We willen ook dat het makkelijker wordt om weer te werken met of na kanker, bijvoorbeeld door specifieke re-integratie, het vergroten van kennis bij werkgevers en artsen en het uitbreiden van no-riskpolissen.