Meer aandacht voor flexibiliteit op arbeidsmarkt

Wij willen dat werknemers zelf en met hun werkgever nadenken over hun positie op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid – binnen het bedrijf en daarbuiten.

Daarvoor maken we middelen vrij. De ombuiging van sectorgebonden opleidingsfondsen naar een individueel scholingsbudget, in samenhang met meer kansen voor leven lang leren, maakt investeren in deze inzetbaarheid eenvoudiger. We maken geld vrij, zodat de overheid scholing voor werkenden sterker kan stimuleren. Het wordt voor werkenden fiscaal aantrekkelijker gemaakt om geld uit te geven aan scholing.

Daarnaast moet de WW meer activerend zijn. Wij willen dat direct bij aanvraag van de WW- uitkering de nadruk gelegd wordt op snel weer aan de slag komen, waarbij ook meteen bekeken wordt hoe al aanwezige vaardigheden aangevuld kunnen worden met passende bijscholing om in te spelen op arbeidsmarkttekorten.

Er is ten slotte een cultuurverandering nodig. Die kunnen we niet als overheid afkondigen, maar we willen wel meer aandacht voor het onderwerp, bijvoorbeeld in overleggen tussen sociale partners. Wij vinden dat inzetbaarheid een standaard onderdeel moet zijn van functioneringsgesprekken en dat CAO’s zich moeten richten op banen en ontwikkeling. Als werkgever moet de overheid hierin zelf voorop lopen.