Gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen

10.10.2019

Wij maken het aantrekkelijker voor mensen om werknemer te zijn. Het verschil tussen werknemers en zelfstandigen wordt kleiner, zonder dat de zelfstandigen er op achteruit gaan. Dat werken meer gaat lonen is goed voor de werkgelegenheid.

In Nederland zijn er 1,5 miljoen zelfstandigen, waaronder een miljoen zzp’ers. Voor zzp’ers gelden heel andere regels dan voor werknemers, terwijl werkgevers regelmatig bij hetzelfde werk kiezen tussen het inhuren van een zzp’er of het aannemen van een werknemer. Deze regels hebben betrekking op belastingaftrek, verzekeringen, pensioenbesparingen, maar ook werkgeverslasten. Het resultaat is dat werknemers in veel gevallen veel duurder zijn dan zzp’ers. D66 wil dat de keuze om zelfstandig ondernemer te worden, of de keuze om een zzp’er of werknemer in te huren, minder gedreven wordt door regelgeving en fiscale behandeling. Ook de keuze voor de oprichting van een BV mag niet alleen fiscaal gedreven zijn. We willen dat er ook fiscaal een gelijk speelveld is voor alle ondernemers.